For mange bedrifter er jobberfaring minst like viktig som et vitnemål fullt av toppkarakterer ved nyansettelser. Er du student og ønsker et fortrinn i jobbsøkerprosessen, kan et internship være noe for deg.

 

Hva er et internship?

Et internship er en midlertidig ansettelse for studenter, hvor man over en kortere tidsperiode får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får et innblikk i en vanlig arbeidsdag. Det er typisk at man settes inn i et prosjekt.

I tillegg får studenten muligheten til å vise seg frem som en potensiell arbeidstaker og blir dermed kjent med selskapet/yrket for å finnet ut om det passer for seg.

 

Hvor lenge varer et internship?

I Norge foregår internshipene primært i sommerferien, og varer som regel fra 6 til 8 uker.

 

Hvem kan søke på et internship?

Et krav til søkerne er at de enten er under utdanning, eller nettopp er ferdig utdannet.

Som oftest er det mange søkere som skal fylle relativt få internshipplasser, dermed vil de utvalgte velges ut gjennom en «tøff» screening av kandidatene. Totalinntrykket legges størst vekt, men ofte benyttes også intervjuer og tester i seleksjonen.


 

Hva får jeg ut av et internship?

Hensikten med et internship er å gi utvalgte studenter en mulighet for å bli bedre kjent med bedriften, og få et bedre innblikk i hvordan denne arbeider. Det er en mulighet for både læring, erfaring og jobb ved at man får jobbe med relevante oppgaver.

Som student får du innblikk i hvordan det er å jobbe på reelle prosjekter, og kan på denne måten lettere avgjøre om dette er noe for han/henne med tanke på fast stilling etter endt studie. Studenten får også muligheten til å vise seg frem for muligheter om fast stilling.

Dersom bedriften tilbyr internship i utlandet, gir det også unike muligheter til å komme «tett på» attraktive arbeidsgivere, samt mulighet til å oppleve kultur og ”business” i et annet land.

LES OGSÅ: Summer internship i SEC-systems AS

 

Hvilken nytte har bedriftene av å tilby internships?

For bedriften har internshipene stor nytte. De gir blant annet anledning til å knytte til seg dyktige studenter på et tidlig tidspunkt i studietiden.

Fordi bedriften blir svært godt kjent med studenten gjennom en internship-periode, kan bedriften på denne måten vurdere om dette er en egnet fremtidig arbeidstaker.

I tillegg gir et internship positiv og generell markedsføring av bedriften til en stor og aktuell målgruppe, samt får bedriften en fin mulighet til å finne talenter, få ny input på bedriftens situasjon, samt en mulighet til å «stay in touch». 


 

Hva er forskjellen på et internship og en traineestilling?

Et internship og en traineestilling er relativt like når det gjelder arbeidsoppgaver, det er oppbyggingen som er forskjellig.

En trainee er en som ansettes for å trenes opp til en stilling, og vil være mer lik en ordinær ansettelse, der man går løs på en relativt omfattende utdanning internt, for senere å posisjonere seg mot leder-/spesialiststillinger i selskapet.

Et internship er derimot av kortere varighet, og er rettet mot  studenter som fortsatt er under utdanning, og som ønsker å jobbe i en kortere periosde, vanligvis i sommerperioden. En intern får som regel et konkret oppdrag eller prosjekt som benyttes i selskapet og forlater selskapet etter endt periode.

LES OGSÅ: Internship - Eivind er Summer Intern i Havyard

 

Hva med et internship i utlandet?

Noen internships finner sted i utlandet, og da er det ofte store forskjeller med tanke på antall deltakere, budsjetter og i selve gjennomføringen.

Videre kan det være at noen land har lavere forventninger til hva en intern kan få av oppgaver, i tillegg til at man gjerne får mindre kontroll med programmet (og dermed større risisko i forhold til innhold, gjennomføring og måling av effekter).

Fordelene ved å dra til utlandet, er at man får et globalt perspektiv, samt får sett bedriftens globale «mindset» som denne ønsker at de framtidige ansatte skal ha.