Mange av de norske ambassadene i utlandet ansetter hvert år flere studenter og nyutdannede på halvårs prosjekter i såkalte praktikantstillinger.

Kravet er ofte at man har høyere utdanning og at man gjennom utdanningen eller annet har vist at man har interesse for det spesifikke landet, internasjonal politikk eller lignende. Og søknadslistene er lange.

Det er med andre ord topp motiverte og kompetente kandidater som får jobbene, men medaljen har en bakside.

 

Nudler og vann

Ambassadene betaler svært lite til praktikantene. Summen man får utbetalt for arbeidsinnsatsen avhenger av hvilken utenriksstasjon det er snakk om. For eksempel utgjør det månedlige stipendet i New York 5.800 kroner, 6.000 i London og skrale 2.800 kroner i Argentina.

Praktikanten selv dekke kost og losji, og når man vet at leieprisene i noen av metropolene er på Oslonivå eller høyere, er det klart at det er dårlig butikk for mange av praktikantene. I enkelte land er i alle fall nuddelprisene betydelig lavere enn i Norge, om det er noen trøst.


 

Verdt å betale for?

Mange ser nok på praktikanttiden som en investering og er villige til å betale prisen for å skaffe seg den verdifulle erfaringen. Flere tar imidlertid til orde for å øke stipendet, deriblant ANSA-president Rasmus Myklebus som selv har vært på et praktikantopphold i utlandet.

Kilde: Nettavisen.no