Navn: Kristoffer Aasen Solem
Alder: 23 år
Studerer: MSc Business & Economics, major finans, Handelshøyskolen BI
Arbeidsgiver: Storebrand

StudentTorget intervjuer studenter som har funnet seg studierelevante sommerjobber denne sommeren.

Hva går jobbene ut på og hva skal til for å få de mest attraktive sommerjobbene som gir verdifull erfaring og som ofte ender i tilbud om heltidsjobb etter endt studium.

 

Hva går sommerjobben din ut på, og hva gjør du?

Denne sommeren har Storebrand hatt syv summer interns som har jobbet for ulike deler av konsernet. Jeg har vært i avdelingen for Finans og Risikostyring med et hovedfokus på Storebrand Bank.

 

 

I løpet av sommeren er jeg blitt gitt stort ansvar og hatt høy grad av selvstendighet i mitt arbeid. Blant annet så har jeg har analysert boligmarkedet og markedet for næringseiendom med tilhørende implikasjoner for Storebrand Bank.

Videre har jeg gjort en aktivaklasseanalyse i samarbeid med en annen summer intern på avdelingen, Håvard Kvalheim (industriell økonomi NTNU).

 

Vil du karakterisere jobben som utfordrende i forhold til din utdannelse?

Jobben har utfordret meg kunnskapsmessig så vel som kompetansemessig. Det har blitt mange kvantitative vurderinger og analyser hvor min tekniske kompetanse har blitt satt på prøve. Excel har mange uante sider!

Heldigvis har jeg fått god hjelp og støtte av svært kvalifiserte og kompetente medarbeidere. Dernest så har jeg måttet ty til faglitteratur fra skolen for å friske opp enkelte detaljer til mine oppgaver.  


 

I hvilken grad får du brukt utdannelsen din i denne jobben?

Et summer internship i Storebrand gir deg en strålende mulighet til å benytte teoretisk kompetanse i praksis. Dette har jeg fått erfare i flere av mine arbeidsoppgaver.

På skolen lærer man seg et tankesett, en systematikk, for å løse problemer og dette har vært uvurderlig i mine oppgaver. Spesifikt har jeg benyttet kurs som matematikk, økonometri, investeringsmetodikk og samfunnsøkonomi hyppig i jobben.

 

Svarer jobben til forventningene?

Summer internshipet i Storebrand har overgått mine forventninger. Jobben har vært godt planlagt fra rekrutteringsansvarlig sin side og jeg er blitt godt tatt vare på både av egen fadder og min avdeling for øvrig.

Faglig har jeg blitt utfordret analytisk, og sosialt har vi summer interns, sammen med traineene hatt flere sammenkomster.   

 

Hva tror du gjorde at avgjørelsen falt på nettopp deg i ansettelsen?

Jeg tror at Storebrand fikk et godt helhetlig inntrykk av meg, og at de likte mine prestasjoner både på og utenfor skolen. Dessuten hadde jeg forberedt meg godt til selve intervjuet, og jeg kunne derfor en god del om Storebrand på forhånd. 

 

Har du et mål om å bli ansatt i bedriften?

Jeg er i løpende dialog med selskapet om videre engasjement! Jeg trives veldig godt i Storebrand, miljøet er fantastisk bra og selskapet er en av de ledende finansaktører i Norge.

Storebrand har et anerkjent konserntrainee program som det er aktuelt å søke på. Selskapet vil i år rekruttere til trainee programmet fra BI, NHH, NTNU, Høyskolen i Agder, UMB, UiB og UiO.

Jeg anbefaler alle å delta på bedriftspresentasjonen til Storebrand i løpet av høsten/våren.   


 

Hva sier arbeidsgiveren?

Studenttorget intervjuet Anne Røren Andreassen, Direktør Kompetanseutvikling i Storebrand.

 

Hvor mange studenter tar dere inn på sommerjobb hvert år?

Normalt har vi mellom 5 og 7 interns i sommerjobb. I år har vi tatt inn 7 personer fra 4 ulike studiesteder i inn og utland.

 

Hvilken bakgrunn ser dere etter hos kandidatene?

Summerinterns er linket mot vårt populære konserntraineeprogram.

 

 

Derfor bør aktuelle kandidater ha startet på sin master, eller ha intensjon om å starte på master, ettersom vi krever fullført master for å begynne som konserntrainee.

 

Hvilke egenskaper står sentrale i utvelgelsen av kandidater?

Her er det helheten som teller. Våre summerinterns må gjennom noe av den samme grundige søkeprosessen som våre konserntraineer gjennomgår.

Vi ser blant annet etter initiativ, samfunnsengasjement, analytiske evner, teamegenskaper og sosiale egenskaper.

 

Tilbys Summer Internship-kandidatene tilbud om fast jobb i ettertid?

Summerinternprogrammet gir en unik mulighet for både oss og studentene til å sjekke hverandre ut!

Finner vi tonen går kandidatene rett til finalerunden i konserntraineeprogrammet, hvor toppledelsen intervjuer kandidatene.

 

Hva utmerker seg hos en kandidat dere eventuelt velger å tilby jobb i etterkant?

Det er totalbildet etter intervjuene som teller.

Vi kjører spennende intervjuer, hvor det blant annet gis ulike case. Hver kandidat blir vurdert av 4 ulike intervjuere, som i felleskap bestemmer hvem som skal delta i vårt nye konserntraineekull, med oppstart august 2008.

Her finner du en oversikt over bedrifter som tilbyr studierelevante sommerjobber / summer internships.