StudentTorget intervjuer studenter som har funnet seg studierelevante sommerjobber denne sommeren.

Hva går jobbene ut på og hva skal til for å få de mest attraktive sommerjobbene som gir verdifull erfaring og som ofte ender i tilbud om heltidsjobb etter endt studium?

 

Kan du fortelle litt om sommerjobben og hva du gjør?

Jeg valgte først å skrive prosjektoppgaven i siste studieår for Tomra, på anbefaling av noen jeg kjente som har gjort det samme. Tomra har hatt prosjektoppgaver for maskinstudenter i mange år. Med utgangspunkt i oppgaven, søkte jeg også sommerjobb i bedriften.

I sommerjobben fikk jeg være med på en del møter i starten, hvor ulike problemer skulle løses. Jeg måtte lære meg NX, som er cad-programmet som brukes i Tomra. Jeg konstruerte deler i NX som ble bestilt fra et verksted.

Jeg fikk gjøre litt verkstedarbeid, mekking, skruing, saging, plateknekking, stansing, boring og fresing. Jeg laget noe helt egne deler som jeg først konstruerte i NX for å tilpasse til en eksisterende konstruksjon, og så gikk ned i verkstedet og produserte dem selv.

Jeg satt i åpent kontorlandskap midt blant de fast ansatte og fikk oppgaver og kunne spørre om ting jeg lurte på. Jeg hadde egen plass med egen pc, egen telefon og adgangskort til hele bygget. Jeg følte meg ganske så likestilt med de fast ansatte, sånn sett.

Jeg fikk også være med på et tre ukers hurtigprosjekt sammen med en annen Tomra-ansatt, som endte i en kort uke i England for å installere en søppelkomprimator vi hadde modifisert og laget deler til. Dette opplevde jeg som veldig nyttig å ha med seg videre! 


 

I hvilken grad får du brukt utdannelsen din i denne jobben?

Sommerjobben var midt i blinken i forhold til utdannelsen min, det var nesten som å fortsette skoleåret, men med lønn, bare morsomme fag, ingen forelesninger og mye mer nyttig lærdom.    

 

Hva tror du gjorde at avgjørelsen falt på nettopp deg i ansettelsen?

I oppgavepresentasjonen for prosjektoppgaven, sto det at det også var mulighet for sommerjobb. Derfor sendte jeg en søknad direkte til han som hadde med prosjektoppgavene å gjøre i Tomra (Bernt Saugen).

Jeg var en av to som fikk tildelt prosjektoppgaven av Tomra, og var den eneste som søkte sommerjobb på det grunnlaget. Derfor var det heller ingen andre avgjørelsen kunne falle på.

  

Har du et mål om å bli ansatt i bedriften?

Jeg hadde ingen direkte mål om å bli ansatt videre, da jeg søkte sommerjobb. Tanken har likevel streifet meg, etter at jeg nå har jobbet der. Jeg har likevel ikke bestemt meg nøyaktig hvor jeg ønsker å jobbe enda. 

LES OGSÅ: Sommerstudentene i ABB jobber med teknologi og bærekraft

 

Hva sier arbeidsgiveren?

Studenttorget intervjuet Bernt Haugen, prosjektleder for sommervikarer i Tomra.

 

Hvor mange studenter tar dere inn på sommerjobb hvert år?

Vi tar inn 4-5 studenter hvert år, sånn i snitt i bedriften i Norge. Det er også mulig å søke seg inn i utlandet. I fjor hadde vi eksempelvis en jente som hadde sommerjobb i England.


 

Hvilken bakgrunn ser dere etter hos kandidatene?

Vi velger som oftest kandidater med teknisk utdannelse, som sivilingeniør og ingeniører med kompetanse innen software og maskinkonstruksjon.

 

Hvilke egenskaper står sentrale i utvelgelsen av kandidater?

Vi ser etter studenter som vi får kontakt med gjennom læresteder. Studenter som kan tenke seg å skrive prosjektoppgave og hovedoppgave innenfor Tomra.

Det er også dem som har sommerjobb her nettopp fordi de ønsker å bli nærmere kjent med Tomra i forhold til oppgaveskriving. Vi har to-tre hovedoppgaver som skrives per år.

 

Tilbys sommerjobb-kandidatene tilbud om fast jobb i ettertid?

Det er ikke uvanlig at man tilbys jobb i bedriften, på grunnlag av oppgaver som skrives innenfor bedriften. Hvis de gjør en god jobb. Vi ansetter riktignok sjelden rett fra sommerjobbkandidatene.

Derimot er det slik at de som har hatt sommerjobb her, stiller sterkt i søkerbunken om å skrive oppgave for bedriften. En av hensiktene er fra vår side å bli kjent med potensielle kandidater og bli kjent med studenter.

 

Hva utmerker seg hos en kandidat dere eventuelt velger å tilby jobb i etterkant?

De utmerker seg på motivasjon, evne til å se helhetlig på løsninger, sosiale egenskaper og dyktighet. Det er langt i fra bare faglig dyktighet som teller når vi vurderer en kandidat. Alle elementene man får inntrykk av gjennom måten de utfører jobben.

Vi er med på å definere oppgaven studenten skriver for bedriften. Hvordan denne oppgaven blir løst er viktig for om vi velger å ansette vedkomne. 

Her finner du en oversikt over bedrifter som tilbyr studierelevante sommerjobber / summer internships.