Visste du at du ikke trenger å tilbringe sommeren bak kassen i nærbutikken? En rekke studentorganisasjoner, universiteter og høyskoler organiserer internships for studenter i sommerferien.

Anne Jahr, tidligere student, nå konsulent i Geelmuyden.Kiese, deltok på Gründerskolen som en del av sin utdanning. Sommeren 2008 reiste Anne til Boston, hvor hun jobbet samtidig som hun deltok på kveldsundervisning ved universitetet.

– Det var en utrolig lærerik sommer – jeg har sjelden lært så mye på så kort tid. Lærerne var kjempeflinke og måten vi lærte på veldig annerledes fra den norske. Dessuten var miljøet blant vi som var der veldig godt. Alt i alt var det veldig morsomt, sier Jahr.

 

Høye krav og stort arbeidspress

Jahr anbefaler utenlandsopphold til alle, men sier samtidig at man bør være bevisst hvor man drar og hva man ønsker. I Boston var arbeidspresset og kravet til muntlige presentasjoner stort.

 

 

De stilte store krav til deltakelse i klassen, noe som skapte veldig gode diskusjoner. Vi måtte også lære oss enkelte teknikker for å holde gode pitcher og presentasjoner, og det har jeg hatt utrolig mye glede av i ettertid, både privat og i arbeidslivet.


 

Utveksling i 107 medlemsland

Studentorganisasjonen AIESEC er blant de som tilbyr norske studenter internship i utenlandske bedrifter i løpet av sommeren. Charlotte Sørensen, lokal president i AIESEC kan fortelle om mange muligheter.

– Vi tilbyr internasjonal utveksling i 107 medlemsland. Hvilket land, hvor lenge du vil bli og hvilket prosjekt du skal jobbe med bestemmer du helt selv.

 

AIESEC tilbyr:
 • Utviklingsinternships
  Her jobber du i frivillige organisasjoner eller organisasjoner som arbeider med barn, kvinner eller ungdom, om saker som entreprenørskap, utdanning, undervisning og HIV/AIDS.
 • Management internships
  Her kan du få internships i områder som bedriftsøkonomi, menneskeressurser, økonimi,regnskap, markedsføring eller prosjektledelse.
 • Teknisk internship
  Her kan du jobbe i tekniske områder som web-utvikling, programmering, nettverk og ingeniør.
 • Utdanningsinternship
  Dette er internship i områder som læreplanutvikling, undervisning og veiledning i utdanningssektoren.

 

AIESEC er med sine 50 000 medlemmer verdens største studentorganisasjon. For å kunne delta i utvekslingsprogrammene må du enten være student eller nylig utdannet under 30 år.

Studentorganisasjonen tilbyr ulike programmer, alt fra utviklings internships hvor man jobber i frivillige organisasjoner, til teknisk internship hvor man kan jobbe i tekniske områder som web-utvikling, programmering, nettverk og ingeniørarbeid.

LES OGSÅ: Praktikantstillinger og interships: Unngå gratisarbeid

 

Godkjent praksis på utveksling

Dersom du er realfag- eller teknologistudent kan du også søke sommerjobb i utlandet gjennom IAESTE.

Organisasjonen drives av frivillige studenter ved de syv store universitetene i Bergen, Grimstad, Oslo, Stavanger, Trondheim og Ås, og deres viktigste oppgave er å skaffe sommerjobber til norske studenter i utlandet.

– IAESTE tilbyr realfags- og teknologistudenter sommer- og semester-jobber over hele verden. Ved mange læresteder kreves det at studentene har et visst antall uker praksis som en del av sin utdannelse, og en IAESTE-jobb er godkjent som dette, forteller Léonor Gavel Bakke, Reception Coordinator i IAESTE Norge.


 

Sommerferie i Glasgow

Lars Gylder var på IAESTE-jobb i Glasgow, sommeren 2010, og i likhet med Anne Jahr sitter han igjen med mye verdifull erfaring.

– I ettertid sitter jeg igjen med uvurderlig jobberfaring og utenlandserfaring. Jeg fikk jobbe som elektronikkingeniør (noe jeg hadde blitt uteksaminert som noen uker i forveien) og gitt relativt frie tøyler til å lære hvordan det er å jobbe som ingeniør i praksis.

Gjennom IAESTE fikk Lars god oppfølging. Lars forteller at han ble møtt av en kontaktperson fra IAESTE allerede da han gikk av toget i Glasgow, som fulgte han til huset hvor han skulle bo og hjalp han å få fikset nødvendig papirarbeid og depositumsbetaling.

Også på jobben hadde han en egen veileder.

– På arbeidsplassen var de veldig bevisst på at jeg var der for å lære. Derfor jobbet jeg tett med min veileder og fikk god oppfølging, mens jeg gradvis fikk mer og mer ansvar, sier Lars.

LES OGSÅ: Sommerjobb i Tomra Systems

 

Dårlig lønn, god erfaring

Utveksling er imidlertid ikke løsningen dersom formålet ditt er å sitte igjen med masse penger på bok etter sommerferien. Hverken hos AIESEC eller IAESTE kan man regne med høye lønninger, men lønnen varierer avhengig av hvilket program man velger.

– I utviklingsinternships vil du ikke få lønn. Dette er fordi arbeidet er frivillig med en frivillig organisasjon. Men det du gjør har en stor betydning i samfunnet!

– For Management-, Teknisk- og Utdanningsinternship, vil du få en lønn som skulle dekke minimum behov slik som overnatting og måltider mens du jobber, sier Charlotte i AIESEC.

Hos IAESTE er jobbene er lønnet etter det lokale lønnsnivået, så en kan ikke forvente å tjene like mye som en ville gjort ved å jobbe i Norge en sommer. Léonor kan imidlertid garantere at ingen skal ruinere seg på en IAESTE jobb.

– Organisasjonen bistår de norske studentene økonomisk slik at ingen skal gå i minus.


 

Lønner seg på sikt

Selv om lønnen ikke gir et veldig lukrativt liv der og da, kan man likevel få igjen for innsatsen på lengre sikt.

– Programmene tilbyr internships i en organisasjon eller bedrift som er av interesse for deg. Gjennom internships får du også erfaring som kan være relevant for fremtidig arbeid, fremhever Charlotte Sørensen i AIESEC.

Den tidligere teknologistudenten Lars Gylder fremhever de sosiale gevinstene.

– Jeg opplevde det som meget givende og lærerikt samtidig som jeg opparbeidet meg et stort internasjonalt nettverk i form av mange gode venner fra alle verdens hjørner som jeg fortsatt har god kontakt med.