(StudentTorget.no):

Landsstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok i helgen at studentenes krav til statsbudsjettet for 2014 er at det må bygges 3000 nye studentboliger, og at staten må ta halve regningen for byggingen. I dag betaler studentene selv for 66 % av byggekostnadene.
 
 

Uakseptabel situasjon

 
Boligmarkedet er ekstremt. Bolig er den desidert største enkeltutgiften til studentene, og når studiestøtta er så lav som nå samtidig som leieprisene har eksplodert de siste årene, er det helt avgjørende at flere studenter får muligheten til å leie en billig studentbolig, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Øyvind Berdal.
 
Regjeringen har levert på sitt løfte om 1000 nye boliger i året, noe NSO har kjempet for. Dette er dessverre fortsatt ikke nok. Ved semesterstart i august stod 15.000 studenter over hele landet i kø for å få en bolig, og prisene stiger stadig.
 
- Situasjonen på boligmarkedet er uakseptabel, og regjeringen må ta skikkelige grep for å ordne opp i situasjonen. Mange studenter må ta til takke med overprisede og utrygge boliger fordi de havner i en desperat situasjon ved semesterstart. Vi forventer at statsråd Kristin Halvorsen og resten av regjeringen følger opp dette kravet og leverer 3000 nye boliger i budsjettet for 2014, sier Berdal. 
 
Vedtaket var som følger:
 
”NSOs overordna mål for statsbudsjettet for 2014 er bygging av minst 3000 studentboliger. Tilskuddsrammen må være på minst 50 % av en kostnadsramme på 850.000 i de store byene og 750.000 ellers.”
 

LES OGSÅ: Stadig dyrere å leie i studentbyene