(StudentTorget.no):

Regjeringens nye forslag til boligmelding viser ingen tegn på at det skal satses på å bygge flere studentboliger, og peker heller ikke i retning av endringer av vilkårene for studentboligbygging. 
 
NSO-leder Øyvind Berdal er skuffet.
 
– Regjeringen virker handlingslammet. Dette er gårsdagens boligmelding. Studentboliger må bygges, ikke bare snakkes om, sier han i en pressemelding. 
 
 

- Lite fremtidsrettet

 
Utredningen som denne meldingen bygger på slo allerede i 2011 fast at studentboligbyggingen burde økes fra 1000 til 1500 boliger i året.
 
Heikki Holmås, som den gang var boligpolitisk talsmann i SV, var enig med utvalgets vurderinger, og uttalte i følge NSO dette:
 
- Studentboliger ikke bare hjelper studentene, det reduserer også presset og prisene i boligmarkedet for øvrig. Derfor støtter SV forslaget om å øke takten i bygging av studentboliger ytterligere.
 
Siden 2011 har behovet for studentboliger økt ytterligere, med flere studenter og et mer presset leiemarked. 
 
- Det er ingen grunn til å senke ambisjonsnivået. Hvorfor vil ikke regjeringen at stortinget skal forplikte seg til økt studentboligbygging? spør Berdal.
 
NSO-lederen mener boligmeldingen er lite fremtidsrettet. 
 
- Alle regjeringspartiene har forslag om økning i studentboligbygging i sine utkast til program for neste periode. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ønsker seg en økning til 2000 studentboliger i året, det samme gjør Arbeiderpartiets Håkon Haugli. Hvor er det blitt av studentboligsatsningen i denne meldingen? 
Studentsamskipnadene i hele landet er klare til å bygge mer, og venter kun på klarsignal fra regjeringen. 
 

LES OGSÅ: Hver fjerde boligsøker blir avvist