(StudentTorget.no):

Som StudentTorget tidligere har omtalt, foreslår regjeringen å sette av 100 millioner ekstra til studentboliger i Revidert nasjonalbudsjett for 2013.
 
Regjeringen har nå offentliggjort at de nye midlene vil bli fordelt mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Ås, Tønsberg, Halden, Tromsø og Sogndal.
 
Dette dreier seg om tilskudd til bygging av 418 hybelenheter, i tillegg til oppføring og rehabilitering av 1065 hybelenheter som ble bevilget i det ordinære budsjettet. 
 
– Med dette overoppfyller vi målet i regjeringsplattformen. Utgifter til et sted å bo er studentens største utgift. Rimelige og tilgjengelige studentboliger er derfor et viktig virkemiddel for å sikre lik rett til høyere utdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.
 
 

Her vil det bygges nye studentboliger:

 
*HE: Hybelenheter
 
Studentsamskipnad HE innvilget i ordinært budsjett 2013

HE fordelt over revidert nasjonalbudsjett 2013

HE totalt for 2013
SfS  Sunnmøre 45 0 45
SiA  Agder 45 30 75
SiS  Stavanger 42 44 86
168 110 278
SiÅs  Ås 54 20 74
SiB  Bergen 100 60 160
SOPP  Oppland 10 0 10
SISOF  Sogn og Fjordane 10 30 40
SiBu  Buskerud 40 0 40
SiT  Trondheim 100 60 160
Studentinord  Nordland 250 0 250
SiH  Hedmark 65 0 65
SiTø  Tromsø 96 24 120
SiØ  Østfold 0 20 20
SiV  Vestfold 40 20 60
Sum 1065 418 1438

LES OGSÅ: Vil du ha mer studiestøtte eller flere studentboliger?

Er du fornøyd med fordelingen? Legg igjen en kommentar!