Høye boligpriser og en innstramming i finanstilsynet har gjort det vanskelig for studenter å kjøpe egen bolig. Ved sparing eller hjelp hjemmefra kan det likevel være mulig.

Terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir stadig høyere. En innstramming fra finanstilsynet i fjor med krav om ti prosent egenkapital har gjort det enda vanskeligere for studenter å komme inn på boligmarkedet.

- Dette har gjort at flere foreldre har kommet på banen, forteller Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB Nor.

Sandmæl foreller at det er flere måter foreldre kan hjelpe sine barn å komme inn på boligmarkedet. Men at mye av dette avhenger av foreldres økonomi. Unge bør uansett tidlig begynne å spare til egen bolig.

 

 

BSU gir lavere skatt

 

- Så fort du får skattbar inntekt bør du begynne å spare i BSU, råder Sandmæl.

BSU står for boligsparing for ungdom og er en fin måte å komme seg inn i boligmarkedet. På BSU-kontoen kan du spare opp til 20 000 kroner i året, noe som vil gi deg et skattefradrag på 4000 kroner. Dersom du ikke betaler skatt vil du ikke få den samme nytten av sparingen. Du kan til sammen spare opp maks 150 000 kroner på kontoen. Pengene benyttes til egenkapital ved kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån.

Les også: Derfor bør du spare i BSU

 

 

Foreldres bidrag

 

Det er i hovedsak tre ulike måter foreldre kan bidra dersom de ønsker å hjelpe barna inn i boligmarkedet.

 

- Foreldre kan bidra gjennom kontanter, tilleggssikkerhet i egen bolig eller ved selv å låne bort penger, sier Sandmæl.

Det finnes flere måter studenter kan motta penger fra sine foreldre uten at det medfører arveavgift. Studenter kan hvert år motta studiestøtte fra foreldre så lenge pengene ikke går direkte til kjøp av egen bolig og ikke spares. Man kan også motta forskudd på arv på opptil 470 000 fra hver forelder uten at dette medfører avgift. Sandmæl forteller at mange bruker dette som en måte å samle opp egenkapital på. Foreldre kan stille sitt eget hus som sikkerhet for barnas boligkjøp eller stille som medlåntager og dermed være ansvarlig for gjelden sammen med studenten.

Les også: Slik sparer du strøm effektiv

 

 

Startlån

 

Dersom du verken har foreldre som har mulighet til å hjelpe til eller en full BSU-konto finnes det likevel et tredje alternativ som kan gi deg egen bolig.

- Det finnes noe som heter startlån. Det er det opp til den enkelte kommune å vurdere om du får, og eventuelt hvor stort lån du kan få. For mer informasjon om dette kan det være lurt å sjekk kommunen du bor i sine nettsider eller ta kontakt med kommunen der du ønsker å kjøpe bolig, sier Sandmæl.

Et startlån fra kommunen kan for noen gi et noe høyere lån enn en privatbank. Men også dette med forutsetninger om at du kan betale renter og avdrag og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Hovedregelen er at boligen skal ligge i den kommunen man får lånet av.

Les også: Tips til deg som bor trangt

 

 

Forberedelser

 

Om det lønner seg å kjøpe bolig eller ikke kommer an på hvor lenge du har planer om å bo på samme sted, er også et spørsmål du som potensiell kjøper nå stille deg.

- Kjøp av bolig lønner seg i utgangspunktet kun dersom du har planer om å bo på samme sted i en lenger periode, sier Sandmæl.

Det koster penger både å kjøpe og å selge en bolig. Det er viktig å ta med disse kostnadene i beregningen når du vurderer et boligkjøp.


 

 

 TIPS TIL UNGE OG STUDENTER SOM ØNSKER Å KJØPE BOLIG:

 

✔Spar i BSU, det gir god avkastning og skattefordeler.

Vurder nøye hvor høy rente du kan tåle og ikke pådra deg mer gjeld enn du kan bære.

Regn med kostnadene knyttet til eventuelle oppusningsprosjekter.

Tenk nøye gjennom hvilke kvaliteter som er viktig for deg ved en bolig slik at du unngår å betale dyrt for kvaliteter som ikke er viktige for deg.

Vurder markedsrisikoen på kort sikt dersom du ikke skal bo et sted mer enn fire år. (Kjøps- og salgsomkostninger vil påvirke regnestykket på kort sikt.)

Vurder muligheten av å leie ut deler av boligen for å redusere egne bokostnader.

 Vurder å kjøp leilighet sammen en eller flere venner dersom inngangsbilletten til boligmarkedet blir for stor for deg alene.

Kilde: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB nor.