(StudentTorget.no):

I en undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB kommer det frem at 72 prosent i alderen 18 til 29 år har gyldig innboforsikring. I motsetning har 99 prosent av dem over 50 forsikringen i orden. 
 
Unge som nettopp har flyttet hjemmefra er gruppen som er mest utsatt. 
 
En gjennomsnittlig skadesak for unge under 30 år er på drøyt 14 500 kroner, og det er tyveri som er den klart hyppigste skadeårsaken. Men når det oppstår skader som følge av brann eller vannskader, eller i tilfeller der det er behov for rettshjelp, blir beløpene fort mye høyere. 
 
 

Er verdt investeringen

 
Som student er det vanlig at man sparer inn der man kan, og man forsøker å unngå de utgiftene som ikke strengt tatt er nødvendige. Det er også fort å tenke at man ikke har de helt store verdiene på hybelen, og at utgifter til forsikring ikke er verdt hva man risikerer å tape. 
 
Men har du tenkt på hva det koster å erstatte garderoben med vanlige klær og pentøy, laptopen, iPaden, mobiltelefonen, møbler, sportsutstyr, stereoanlegget, hvitevarer, bøker og alt annet av eiendeler? Hvis uhellet først er ute kan det å erstatte verdiene dine fort komme opp i flere hundre tusen kroner. 
 
- Alle unge bør ha en innboforsikring, enten de bor på hybel, i kollektiv, leier bopel eller har kjøpt leilighet. Allerede som ung og nyetablert sitter du på store verdier, og de fleste blir overrasket hvis de begynner å regne på hva de faktisk eier. Hvis uhellet skulle være ute, og man sitter der uten forsikring, er det alt for mange som havner i store økonomiske problemer. De færreste har råd til å erstatte verdiene i dersom de blir rammet av brann, vannskade eller tyveri, sier skadeleder i DNB Anne Stine Eger Mollestad.   
 
 

LES OGSÅ: Ikke dra langt uten reiseforsikring

 
 

Usikkerhet rundt forsikring

 
Mange unge tror også at de er forsikret uten at de er det. Derfor oppstår det ofte problemer når de for eksempel tror de er dekket av huseiers forsikring når de leier en hybel eller sokkelleilighet.  
 
- Vi får ofte henvendelser fra fortvilte unge som står ribbet etter et innbrudd eller på bar bakke hvis det har skjedd en vann- eller brannskade i kjelleren der de leier. Som leietaker må du tegne egen forsikring. Det gjelder også når du bor i kollektiv. Alle unge bør forsikre seg om at de har en gyldig forsikring når de flytter for seg selv, er oppfordringen fra DNBs skadeleder.  
 
Det er også viktig å være klar over at ikke alle unge trenger å tegne innboforsikring. Forsikringen til foreldre kan gjelde dersom man er registrert som student og har registrert adresse hos sine foreldre i folkeregisteret under studiene.
 
Men om du har flyttet for deg eller melder flytting til folkeregisteret må du tegne egen forsikring. Det er også viktig å sjekke eventuelt hvor lenge du er dekket av dine foreldres forsikring mens du studerer, dette varierer ut i fra hvilket forsikringsselskap foreldrene dine har. Noen har for eksempel bestemmelser som sier at du kun er dekket av dine foreldres forsikringsselskap en gitt periode etter at du har flyttet, selv om du har samme folkeregistrerte adresse som dem.