(StudentTorget.no):

Hvert år bevilger regjeringen penger til finansieringen av 1000 nye studentboliger, for øyeblikket pågår planlegging og bygging av 2000 studentboliger rundt om i landet. Det har aldri vært flere studenter her til lands, og andelen studenter som får mulighet til å bo i en studentbolig er økende. 15,5 prosent av studentene bor i en studentbolig.

Norsk studentorganisasjon roser regjeringen for sine bevilgninger av 1000 studentboliger i året, men det er ikke nok, sett i sammenheng med den økende studentmassen. 

- Vi mener at det bør bevilges minst 1500 boliger årlig, og at statstilskuddet må økes til 50 prosent, slik at hver studentbolig blir et spleiselag mellom studenten ( samskipnadene) og staten. Dette vil gjøre studentbolig til et rimeligere alternativ, enn dagens situasjon, hvor månedlig leie i snitt ligger 800 kr lavere enn et alternativ på det private markedet, sier Øyvind Berdal til StudentTorget.no. 
 

En av fem bør bo i studentbolig

NSO har et overordnet mål om at det skal være 20 prosent dekningsgrad av studentboliger på landsbasis, i motsetning til dagens 15,5 prosent. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lover nå at hun vil sette press på studentboligbyggingen i fremtiden. 

LES OGSÅ: Slik finner du hybel 

–Jeg kan love at jeg skal holde trykket oppe når det gjelder bygging av studentboliger, sier kunnskapsministeren i en pressemelding. Hun har stor forståelse for at ferske studenter uttrykker fortvilelse over å ikke ha et tak over hodet to uker før skolestart. 

- Det er samtidig viktig å huske på at offentlig finansierte studentboliger skal være et supplement til det private leiemarkedet, fortsetter Halvorsen. Hun mener regjeringen fører en offensiv boligpolitikk.

–Norge fører en offensiv politikk for å sikre lik rett til utdanning. Det skal vi være stolte av. De aller fleste studenter vil også i fremtiden, både fordi de ønsker og har mulighet til det, bo i andre boliger enn studentboliger. Men studentboliger er et viktig virkemiddel for å sikre reell lik rett til høyere utdanning, og derfor har regjeringen satset sterkt på utbygging av studentboliger, sier Halvorsen.
 

Press på det private markedet

Høye priser på privateleiemarkedet gjør at studenter søker etter studentboliger, som ofte har en lavere leiepris. Høsten 2011 stod over 15 000 studenter i kø for en studentbolig, allerede per dags dato er listene lange hos samskipnadene over studenter som ønsker studentbolig.  

Halvorsen understreker at det fortsatt er tid igjen til semesteret starter. Hun råder studenter som nå har fått studieplass, men står uten bolig, til å bruke nettverket sitt, sosiale medier, sjekke det private markedet og forhøre seg om den aktuelle studentsamskipnaden på studiestedet kan hjelpe til med å finne bolig i det private markedet – mange studentsamskipnader har en slik tjeneste. 

- Jeg oppfordrer også alle private som har mulighet til å leie ut husrom til studenter, sier kunnskapsministeren.

LES OGSÅ: Disse rettighetene har du som leietaker