(StudentTorget.no):

Den årlige student-boligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det fortsatt er stor mangel på studentboliger rundt om i landet.
 
Den nasjonale dekningsgraden ligger på knappe 13,84 prosent, noe som er en liten tilbakegang fra 2011. Tallene viser at man fortsatt er langt unna NSO sitt mål om at 20 prosent av studentene skal ha tilbud om en studentbolig. 
 
- NSOs tall viser tydelig at det må komme et kraftig nasjonalt løft på studentboligbygging, sier Øyvind Berdal, leder av NSO. 
 
 
 NØKKELTALL FRA UNDERSØKELSEN
  • Dekningsgraden for studentboliger i landet har gått ned fra 14,1 prosent (2011) til 13,84 prosent.
  • Det er 30174 hybelenheter i landet.
  • Det mangler ca 11 000 hybelenheter for å nå en dekningsgrad på 20 prosent.
  • I Oslo mangler det ca. 3800 hybelenheter, Bergen ca. 1900, Trondheim ca. 1200, Østfold 658.
  • Østfold har landets dårligste dekningsgrad på studentboliger med 4,78 prosent.
  • Narvik har landets beste dekningsgrad med 35,14 prosent.

 

 

Behov for økt satsning

 
I Soria Moria 2 har regjeringen en målsetning om å bygge 1000 nye studentboliger i året. Men det er tydelig at det er et behov for at dette målet økes, da undersøkelsen viser at det fortsatt trengs over 11 000 boliger nasjonalt. NSO mener derfor at det årlige tallet må oppjusteres til minimum 1500 studentboliger i året. 
 
- Selv om det bygges rekordmange studentboliger synker dekningsgraden, fordi antallet studenter ved norske høyskoler og universiteter vokser mer enn antallet studentboliger, forklarer Berdal.
 
Fokuset på internasjonalisering ved utdanningsinstitusjonene fører også til et stadig voksende tall internasjonale studenter i Norge. NSO er positive til denne utviklingen, men merker samtidig at det skaper utfordringer i boligsituasjonen for studentmassen som helhet. 
 
De fleste studentsamskipnadene har boliggaranti for internasjonale studenter, og en stadig større del av studentboligene blir reservert for denne gruppen. Dette fører til at den reelle dekningsgraden for norske studenter til og med er lavere enn hva som fremkommer i denne undersøkelsen. 
 
Kunnskapsdepartementet antar at det i 2020 vil være cirka 270 000 studenter mot dagens 230 000. Dette er en økning som verken utdanningsinstitusjonene eller studentsamskipnadene vil være i stand til å møte, og vi ønsker at intensivert boligbygging skal være en del av en helhetlig større satsing på høyere utdanning.