(StudentTorget.no):

Eldre boliger har ofte bare én strømkurs til hybelen, som kun er beregnet på belysning. Med en mengde tekniske duppeditter og mange beboere i studentkollektiv kan strømforbruket kjapt overstige spenningen.

Det kan resultere i overbelastning og kortslutning. Dermed  lever mange bachelor- og masteroppgaver farlig på studentenes datamaskiner.

Men det som i beste fall kan bety ødelagt datautstyr, tv eller musikkanlegg, kan i verste fall forårsake livsfarlige dødsbranner.

 

Advarer studenter

Nesten havlparten av alle boligbrannene skyldes elektriske feil eller feil bruk av el-utstyr i følge statistikk fra DBS.

El-bransjen går derfor nå ut og advarer om brannrisikoen i hybler og leiligheter med gamle el-anlegg.

Også de mange studentene som fremdeles står uten bolig advares mot å ta til takke med boliger med dårlig elsikkerhet.

– Det er dessverre ikke sjelden at elektrikere kommer til hybler og kollektiver med urgamle el-anlegg, defekte og løse stikkontakter, klaser av skjøteledninger og masse moderne, strømkrevende utstyr. Vi ser også ofte at det er alt for lav kapasitet på kursen som for eksempel dekker én eller flere hybler. Dette kan raskt utvikle seg til en livsfarlig brann, sier Bjørn Sørensen, fagsjef for el-sikkerhet i NELFO.


 

Still krav til huseier

Alle studenthybler og leiligheter skal ha røykvarslere og brannslokkingsutstyr. Mangler slikt utstyr kan leietaker kreve at det kommer på plass så fort som mulig.

Huseier er også ansvarlig for jevnlige kontroller av det elektriske systemet, vedlikehold og utbedringer av feil.

Leietakeren på sin side er ansvarlig for å melde fra om feil og mangler av en slik karakter at et utrent øye kan oppdage dem.

‒ Dessverre er det slik at mange utleiere og studenter tar for lett på el-sikkerheten. Når man bare skal leie ut eller bo en begrenset tid tenker mange at det ikke er så nøye med dette, sier Sørensen.

Han er redd for at mange private utleiere knapt er klare over at de har ansvar for at strømnettet og faste installasjoner i hybel/utleieboligen er i orden. Heller ikke studentene er alltid klare over at de selv har ansvar for bruken av det løse elektriske utstyret de bringer med seg. 

– Ansvarsforholdet kan oppleves som litt utydelig, der begge parter tror at den andre er ansvarlig for alt, forteller Sørensen.

NELFO oppfordrer derfor alle studenter som er usikre på om el-anlegget på hybelen er trygt, til å be huseier om å ta kontakt med en lokal elektriker.