(StudentTorget.no):

Det kan bli enda vanskeligere for studenter å skaffe seg bolig i tiden fremover. Budsjettforslaget for 2013 bekrefter Regjeringens målsetning om kun 1000 nye studentboliger i hele landet hvert år.
 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine beregninger viser at det er behov for 4000 nye studentboliger bare i Oslo alene de neste årene. 
 
- I årene som kommer vil studenter komme i en stadig tøffere boligsituasjon og dette er selvsagt med på å øke presset på boligprisene på de største studiestedene, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.
 
 

Etterlyser tiltak

 
 STUDENTBOLIGER
  • Studentboliger er som regel billige alternativer i forhold til tilsvarende boliger på det private leiemarkedet.
  • Tildelingen av studentboliger gjøres normalt gjennom en studentsamskipnad.
  • For å forsikre at det er studenter som bor i studentboligene er det vanligvis krav om at leietakerne skal opparbeide et visst antall studiepoeng underveis i leieperioden.
  • Har vanligvis maksimal botid på fem år, med mulighet for forlengelse ved spesielle behov.
- Vi henvendte oss til regjeringen i juni i år for å gjøre oppmerksom på at det i 2012 og i årene som kommer, blir langt flere studenter enn det regjeringen har regnet med i sine prognoser, sier Bartholdsen i en pressemelding.
 
Våren 2012 meldte Samordna opptak at antallet studenter aldri hadde vært så høyt, og at antallet studenter steg raskere enn både demografiske endringer og økningene i tilbudene skulle tilsi. Høsten 2012 var andelen av studenter som får studentbolig helt nede i 13,86 prosent. 
 
- Det virker som om regjeringen ikke tar inn over seg at antallet studenter stiger raskt og faktisk stiger raskere enn regjeringens egne prognoser, påpeker Bartholdsen.
 
De første årene etter årtusenskiftet sank antallet studenter i Norge, mens det fra 2006 har vært en økning. Antallet studenter vil fortsette å øke i mange år ennå, før antallet studenter stabiliserer seg på et høyere nivå enn i dag. 
 
Fremfor alt gir studentboliger rom for at studentene ved inngangen til semesteret kan fokusere på studier, og ikke jakte på bolig og jobb for å betale en økende husleie, forklarer Bartholdsen.
 
 

LES OGSÅ: Studenter senker standarden for å bo billig