(StudentTorget.no):

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ønsker å bygge studentboliger på en prospektert tomt i Bjørvika i Oslo. Ett av argumentene er at de kan bygge flere og billigere leiligheter enn konkurrentene, fordi studentsamskipnaden har unntak fra det lovfestede kravet om 100 prosent universell utforming. Dette ser i midlertidig ikke ut til å kunne realiseres.
 
Hav eiendom, som eier den aktuelle tomta, har allerede tegnet opp plantegninger for byggene, uten hensyn til SiOs unntak fra utformings-reglene, og sier derfor at det er for sent å gjøre endringer i prosjektet.
 
– Det stemmer at vi har lagt frem tegninger med universell utforming, som vi er lovpålagt å gjøre. Det betyr ikke at SiO er ute av konkurransen, sier John Skogen, prosjektdirektør i Hav eiendom til Universitas.
 
 

Dyrere for studentene

 
Birgit Skarstein, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), ønsker at SiO skal få bygge og drifte studentboligene på tomta, og er skuffet over hvordan Oslo kommune har opptrådt i saken.
 
– Vi ønsker tomta i Bjørvika og derfor liker vi ikke signalene som kommer fra kommunen og Hav eiendom. Det er ikke første gang de starter på et soloprosjekt uten å høre med VT og SiO. I høst fikk vi høre fra NRK at kommunen hadde startet et nytt prosjekt med kommunale studentboliger.
 
En av grunnene til at SiO kan levere billigere leiligheter, er at unntaket tilsier at studentsamskipnadene bare trenger å bygge 20 prosent av boligene med universell utforming, blant annet fordi det ikke er meningen at man skal bo i disse leilighetene hele livet.
 
Husbanken kan gi et tilskudd på 250 000 kroner per leilighet til utbyggeren av boligene, hvis kostnaden er mindre enn 700 000 kroner per boenhet. Planene til Hav eiendom er ikke innenfor et så lavt budsjett, noe som vil bety at leien blir høyere for den enkelte student. 
 
Styreleder i SiO, Marianne Rustberggard, mener de SiO er den beste garantisten for billige studentboliger.
 
– SiO skal bidra til lik rett til utdanning. Det gjør vi ved å bygge studentboliger som studentene har råd til å bo i. Studentboliger er midlertidige mikroboliger, og det er derfor i større grad forsvarlig å gjøre unntak fra kravet om 100 prosent universell utforming, sier Rustberggard til Universitas.
 
John Skogen, prosjektdirektør i Hav eiendom sier at plantegningene slik de er i dag også vil føre til at man får 30 færre hybelenheter, fordi alle er planlagt å bygges med universell utforming.
 

LES OGSÅ: Krever 3000 nye studentboliger i 2014