(StudentTorget.no):

I regjeringens tildeling av studentboligmidler for 2013, mener Norsk studentorganisasjon at staten tar en altfor liten del av regningen.
 
- Regjeringen må gjerne skryte av at de har bevilget penger til 1000 nye studentboliger i året sånn som de lovet, men det er faktisk studentene selv som betaler 650 av disse boligene, sier Øyvind Berdal, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).
 
 

1000 boliger ikke nok

 
Kunnskapsdepartementet har fordelt 250 mill. kr til bygging og rehabilitering av 1065 studentboliger for 2013. Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til om lag 7400 studentboliger.
 
- Med årets tildeling viderefører regjeringen politikken for å gi lik rett til utdanning. God studentvelferd og tilgang til rimelige boliger til studentene er viktig for muligheten til å kunne ta høyere utdanning. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.
 Fordelingen av studentboliger

 

Studentsanskipnad Antall tildelt
Sunnmøre 45
Agder 45
Stavanger 42
Oslo og Akershus 168
Ås 54
Bergen  100
Oppland 10
Sogn og Fjordane 10
Buskerud 40
Trondheim 100
Nordland 250
Hedmark 65
Tromsø 96
Vestfold 40

 

De fire siste årene har regjeringen gitt tilskudd til ca. 1000 studentboliger pr. år. I tilskuddet for 2013 har de lagt vekt på hvor det er størst behov, og på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter.

Berdal mener at 1000 boliger i året ikke er nok.
 
- Det ser vi på de lange køene hvert år, men også på reaksjonene fra samskipnader over hele landet i dag. Det er stor skuffelse i mange fylker over hvor få tildelinger de har fått. Vi håper på minst 3000 hvert år fra neste regjering, sier han.
 
- Når det er snakk om studentboliger dreier det seg ofte om antall, og det er ikke så rart når det er et så skrikende behov for flere som det er nå, men like viktig er det å se til at disse boligene faktisk kan bli bygget. Samskipnadene i Norge sier at de ikke kan bygge holdbare boliger for den summen som regjeringen har satt i dag, sier Berdal.
 
 

Gir økte leiepriser

 
NSO reagerer på at statens andel av byggekostnadene til studentboliger har gått betraktelig ned de siste årene, fra 60 prosent i 2005 til 33 prosent i dag. Dette kommer av at man flere ganger har økt rammene for hvor mye hver enhet kan koste å bygge, mens statstilskuddet har stått på stedet hvil. Dette gapet må dekkes inn gjennom økte leiepriser for studentene.
 
- I gjennomsnitt er det bare 1000 kroner i måneden som skiller en studentbolig fra en tilsvarende bolig i det private markedet. Poenget med å bygge studentboliger er å ha et rimelig alternativ for en gruppe med svært dårlig økonomi, da holder ikke dette mål, mener Berdal.
 
NSO synes derfor at statens andel av regningen må opp til minst 50 prosent. NSO vil også øke kostnadsrammen, som er grensen for hvor mye en studentbolig kan koste å bygge og fortsatt få statstilskudd. De siste årene har det kommet en rekke tekniske krav som øker utgiftene ved bygging av studentboliger. NSO mener at rammene må øke med hundre tusen per enhet, til 850 000 kroner i de store byene og 750 000 ellers i landet.
 
Etter påtrykk fra NSO har regjeringen nå lovet å gjøre en utredning som ser på forholdene mellom statstilskudd og kostnadsramme. 
 

LES OGSÅ: Krever 3000 nye studentboliger i 2014