(StudentTorget.no):

Nye tall viser at mange unge blir stanset av egne betalingsanmerkninger på leiemarkedet. Anslagsvis hver fjerde unge boligsøker som henvender seg til Leiebolig Utleie opplever å ikke komme i betraktning som følge av registrert, økonomisk uregelmessighet.
 
– Hos oss kommer ikke søkere med betalingsanmerkninger i betraktning. For å sikre at leieforholdet blir stabilt og trygt for begge parter må vi ha klare regler om dette, sier Espen Tytlandsvik, daglig leder i Leiebolig Utleie AS.
 
 

Mangler kunnskap

 
Tytlandsvik forteller at andelen er høyest blant boligsøkere under 26 år. 4,4 prosent av unge i alderen 18 til 25 år har betalingsanmerkninger, viser ferske tall fra AAA Soliditet. Andelen har økt med 0,3 prosent siden 2011. 
 
– I en del tilfeller er de ikke en gang klar over at de har en betalingsanmerkning hengende over seg. Noen har glemt hele greia, og vet ikke at en gammel inkassosak kan bli stående som søkbar hos kredittopplysningsbyråene i lang tid, sier han.
 
Han tror mange unge mangler kunnskap om hvor ødeleggende slike anmerkninger kan være hvis man trenger lån, kreditt eller et sted å bo.
 
– Vårt råd til alle som ønsker å leie bolig i løpet av året er å rydde opp i gammelt økonomisk rot så fort som mulig.
 
Fremover mot sommeren pleier køen av ungdommer som vil leie en leilighet i hovedstadsområdet å vokse. Etterspørselen når en topp når tildelingene av studieplasser for høsten blir klar.
 
Inkassobyråene skal normalt slette en betalingsanmerkning etter fire år, eller umiddelbart dersom gjelden betales og saken avsluttes. Men det må påregnes en viss saksbehandlingstid før en slik anmerkning faktisk er slettet hos alle kredittopplysningsbyråene.
 
– Selv om leiebehovet skulle ligge noen måneder frem i tid vil det være lurt å gjøre opp gamle saker straks, og deretter kvalitetssikre at eventuelle betalingsanmerkninger forsvinner, sier Tyslandsvik.
 

LES OGSÅ: Studentene får regningen for studentboligene