(StudentTorget.no):

Sentralbanksjef Øystein Olsen besøkte Universitetet i Oslo (UiO) for å holde sin årstale for studenter fra flere høgskoler og universiteter.
 
I talen fortalte han at sykdomstegnene i norsk økonomi er mange, selv om de er godt kamuflert. Men han avviser derimot at det er grunn til bekymring blant de unge, skriver DN.no.
 
- Dette er mer signaler til myndighetene og nåværende aktører enn til de som er studenter i dag. Og at økonomien gjennom oljens plass blir mer sårbar, er mer en bakside av medaljen. Dersom oljeprisene skulle falle vil vi få et betydelig omstillingsproblem i norsk økonomi. Det kan skje, og således ligger det en risiko der, sier Olsen.
 
- Optimismen er i førersetet, og de som er unge i dag kan være positive med tanke på fremtiden. Høyst sannsynlig vil vi nyte godt av de kildene vi har i flere tiår fremover, beroliget han.
 
Boligmarkedet et område av norsk økonomi som opptar studentene. Sentralbanksjefen har noen velvalgte ord til studenter som skal inn på boligmarkedet:
 
- Unge mennesker må passe på at når de foretar en så stor investering så er det for å bo, og ikke for å spekulere. De må også ta høyde for at de skal kunne betjene et lån med en klart høyere rente enn i dag, sier Olsen til DN.no.
 

LES OGSÅ: Hver fjerde boligsøker blir avvist