(StudentTorget.no):

I dag er det kun studentsamskipnader som mottar statsstøtte for å bygge studentboliger, og det er også dem som står for utleievirksomheten.
 
Som StudentTorget informerte om tidligere denne uken, har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) bestemt at unntakene som studentsamskipnadene får i byggekravene for studentboliger, nå også skal gjelde for andre utbyggere.
 
Høyre mener derimot at det må flere tiltak til for å dekke den store mangelen på studentboliger, og åpner nå for å la private aktører slippe til på studentbolig-markedet. 
 
– Nåværende løsning gjør at vi går glipp av mye nytenkning og konkurransealternativer. Å åpne for private aktører kan få utløst mer innovasjon og dynamikk. Samtidig er det avgjørende med et studenttilbud som er like trygt og like billig som det er nå, sier stortingsrepresentant for Høyre, Michael Tetzschner til Universitas.
 
 

Sterkt uenig

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen avviser Høyres forslag kontant.
 
– Det er veldig lite hensiktsmessig, så det er jeg sterkt imot. Studentboliger får offentlige subsidier, som det ikke er noen grunn til at private aktører skal sko seg på. Og vi er ikke i den situasjonen at samskipnadenes kapasitet er sprengt, sier Halvorsen. 
 
Hun begrunner det også med at alt av studentsamskipnadenes driftsprofitt går tilbake til studentene. 
 
-Dette er en styrke for studentene og studentvelferden, og noe regjeringen kommer til å videreføre. Om private skal bygge, vil det bli mindre penger til studentvelferden, sier hun til Universitas.
 
Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Magnus Nystrand, er ikke like kritisk til Høyres forslag. 
 
– Vi i SiO er for så vidt åpne for private aktører. Med andre ord er vi ikke imot. Alt som kan bidra til rimelige leieboliger for studentene, er bra, sier han til Universitas. 
 
Han mener likevel at studentsamskipnadene er best egnet til å drive studentboligvirksomhet, siden de er en garanti for studentstyring, langsiktig eierskap og studentvennlige priser. 
 
Hva mener du om privatisering av studentboligene? Legg igjen en kommentar!
 

LES OGSÅ: - Studentboliger må bygges, ikke bare snakkes om

LES OGSÅ: Søk studentbolig allerede nå!