(StudentTorget.no):

På spørsmålet «I hvilken grad opplevde du at bosituasjonen gikk ut over studiekvaliteten fra studiestart», svarte 51 prosent at bosituasjonen i svært stor- eller noen grad gikk ut over studiekvaliteten. Dette kommer frem av en undersøkelse utført av Sentio Research for Norsk Studentorganisasjon og Samskipsnadsrådet.  
 
- Det er rundt 50.000 studenter som skal ut på leiemarkedet i høst. Studiekvaliteten til halvparten av disse kommer til å bli dårligere grunnet en vanskelig bosituasjon, noe som tilsvarer samtlige studenter ved Universitetet i Oslo, sier NSOs leder Ola Magnussen Rydje i en pressemelding.
 
 

Langt igjen til målet

I mai varslet SiOs boligdirektør Trond Bakke at etterspørselen om studentboliger er så stor at det at de fleste vil få avslag på boligsøknaden. 
 
– Det eneste rådet jeg har til de som ikke har søkt, er å starte og se aktivt i det private markedet. Det blir ikke lett å få bolig til høsten, sier Bakke.
 
NSO har over lengre tid påpekt at det må bygges flere studentboliger, ikke bare for å gi studenter en rimelig plass å bo, men også for å sikre at studenter får en god start på semesteret. Rydje mener det er uakseptabelt at mangelen på bolig skal gå ut over studiekvaliteten.
 
- Studiestart er veldig viktig. Det er her man får sitt første møte med faget man skal studere, i tillegg er det her man legger grunnlaget for det sosiale miljøet. At en usikker boligsituasjon gjør dette vanskelig, er alene grunn nok til å bygge flere studentboliger, avslutter han. 
 
Som StudentTorget tidligere har skrevet, har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen øremerket til sammen 350 millioner kroner til bygging av 418 nye hybelenheter og restaurering av 1065 studentboliger i 2013.
 
Selv om dette dreier seg om store summer, er det fortsatt en lang vei igjen for å dekke det store behovet. En undersøkelse NSO viste i august at dekningsgraden på studentboliger i Norge kun ligger på 13,84 prosent. Totalt finnes det 30 174 studentboliger i Norge, og det mangler om lag 11 000 nye enheter for å nå målsettingen om en dekningsgrad på 20 prosent.
 

LES OGSÅ: Her kommer de nye studentboligene

LES OGSÅ: Slik kommer du deg inn på leiemarkedet