(StudentTorget.no):

StudentTorget gjennomfører hvert år en undersøkelse hvor vi sjekker prisene på de rimeligste studentboligene som tilbys av skoler og studentsamskipnader i Norge. 

I likhet med i fjor kommer Drammen ut som det dyreste alternativet, hvor man må ut med minimum 4740 kroner i måneden. Dette er hele tre ganger så mye som på Evenstad, som tilbyr Norges billigste studentboliger for kun 1600 kroner i måneden. 

I løpet av et år utgjør det en forskjell på 37 680 kroner. I løpet av en treårig bachelorgrad utgjør dette hele 113 040 kroner, noe som er langt mer enn hva studenter mottar i stipend og lån i løpet av ett studieår. 

 

Mangler 13 000 boliger

Regjeringens egen Levekårsundersøkelse viser at studenter aldri har brukt mer av studiestøtten på boutgifter. Studentenes boutgifter har økt med 15 prosent fra 2005 til 2010, og boutgifter utgjør nå over 70 prosent av studiestøtten i gjennomsnitt. 

- Høye leiepriser og lav studiestøtte gjør oss stadig mer til arbeidstakere og mindre til studenter. Nå har begeret rent over og vi står til knærne i boutgifter. Løsningen er flere og billigere studentboliger, Regjeringen har ansvaret, og det haster, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

 

 

Årets ferske studentboligundersøkelse fra Norsk Studentorganisasjon viser at kun 14,2 prosent av norske studenter får tilbud om studentbolig. Til sammen mangler det over 13 000 nye studentboliger for å nå målet om en dekningsgrad på 20 prosent.

- Leiemarkedet er vanvittig tøft og tallene viser at samfunnsbehovet for flere studentboliger aldri har vært større. Når det er for få utleieenheter tilgjengelig er flere studentboliger blant de mest konkrete virkemidlene samfunnet har for å dempe presset. Bygging av minst 3000 studentboliger årlig vil komme studenter og hele leiemarkedet til gode, sier NSO-lederen i en pressemelding.


 

Dyrest å bo i Drammen

Boligansvarlig Erik Kjærstad i Studentsamskipnaden i Buskerud understreker at det blir feil å se på de høye leieprisene alene.  

- Det må tas høyde for hva de faktisk får med av andre goder når de leier bolig hos oss. Vi har for eksempel et gratis medlemskap på treningssenteret innbakt i prisen. Boligene ligger også så nærme skolen at utgifter til transport blir overflødig. I tillegg så har vi en standard som er godt over normalen på studentboliger, blant annet med at samtlige boliger har eget bad og nesten alle har eget kjøkken, sier han.

En annen årsak til de høye prisene er at Drammen ikke fikk statlig tilskudd til studentboliger før i 2008, og finansieringen har de i stor grad måttet sørge for selv.

- For ti år tilbake dekket staten 66 prosent av kostnadene ved å bygge en studentbolig. I dag dekker de kun 30 prosent. Så det at vi har måttet finansiere mesteparten selv gjør at studentene også må betale mer i leie. 

Frem til nå har de måttet fokusere på den største studentmassen som var villige til å betale litt mer for å bo komfortabelt. Nå er de derimot i full gang med planleggingen av en studentby som blant annet vil inneholde billigere alternativer for studentene. 

- Dette vil bli en studentby med hele 240 nye boliger, som vil fungere som et slags episenter hvor du får dekket alle behov. Der vil vi også ha fokus på billigere hybler i større bofellesskap på inntil 16 personer. Med dette prosjektet vil vi også ha et tilbud både til de som har dårligere råd og helt opp til store leiligheter på inntil 70 kvadratmeter, forklarer Kjærstad.


 

Musefarmen billigst igjen

Norges billigste alternativ av studentboliger er som tidligere år Musefarmen på Evenstad i Østerdalen, som eies og driftes av Høgskolen i Hedmark. Prisen har holdt seg stabil på 1500 kroner de siste årene, men har i år økt med 100 kroner. Her får man et rom på seks kvadratmeter, og man deler kjøkken og bad med fem andre personer. Samtidig har studentene fri tilgang til skolens fasiliteter hele døgnet, inkludert vaskemaskin, fri bruk av pc-sal, gymsal med badstue og auditorium – samt gratis stallplass. 

Stabsleder Stine Grønvold ved Høgskolen i Hedmark forteller at de billigste hyblene deres har en lav standard, men at det for mange av studentene er viktigere med god økonomi enn å bo moderne. Høgskolen ønsker heller ikke å tjene penger på at studentene skal bo hos dem.

- For oss er det viktig at vi har fokus på å hjelpe studentene. Vi ønsker at vår boligformidling skal være et 0-prosjekt. Vi skal ikke tjene penger på dette. Ved å tilby billige hybler, kan også studentene få studielånet til å rekke litt lenger. Pengene kan brukes til å øke annen velferd- til turer og opplevelser. Vi tror at glade studenter er gode studenter, forteller Grønvold.

 

 

Julia Gómez Catasús fra Spania studerer bioteknologi ved høgskolen, og er en av de heldige som har fått plass i de billigste hyblene på Musefarmen. Etter å ha betalt dobbelt så mye i Hamar forrige semester, setter hun pris på å ha fått litt romsligere økonomi. 

- Nå får jeg penger til overs som jeg kan bruke på å reise og oppleve litt andre ting mens jeg er i Norge. Dette er til og med billigere enn mange steder i Spania, så jeg er veldig fornøyd, sier hun.

Det at hybelen ikke er topp moderne, og at hun må dele på fasilitetene, har lite å si for henne.

- Jeg trives veldig godt sånn jeg bor nå, og jeg har alt jeg trenger. Man må dele kjøkken og bad med andre studenter, men når man bor sammen med andre blir man veldig godt kjent og man blir mye mer sosial i hverdagen, forteller Julia.