(StudentTorget.no):

Ved inngangen av høstsemesteret var det hele 14 500 studenter som fortsatt sto i kø for å sikre seg en studentbolig. Dette har medført stor pågang og et høyt prisnivå i det private leiemarkedet, noe som igjen har medført at mange har tatt til takke med leiligheter som i beste fall er i dårlig stand, og som i verste fall er direkte farlige. 

Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring går nå ut og advarer studenter mot å leie hybelleiligheter som ikke oppfyller de lovpålagte kravene til brannsikkerhet. 
- Det er boligeiers ansvar å sørge for at de lovpålagte kravene til brannsikkerhet er oppfylt. Dessverre er det en del utleiere av hybelleiligheter som slurver med dette, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening, i en informasjonssak på foreningens egne nettsider.

 

Brannvesenet er bekymret

I en fersk spørreundersøkelse blant alle brannvesen som har universiteter, høgskoler og skoleinternater i sitt distrikt, er det mange som melder at brannsikkerheten ikke er godt nok ivaretatt i studentenes boliger.

Studentboliger som leies ut i det private markedet peker seg ut som verstingene. Her svarer bare 8 prosent av brannvesenene at brannsikkerheten er generelt god. 67 prosent mener den er variabel, og 6 prosent mener den er generelt dårlig.

- Spesielt bekymringsfullt er utleie av loft og kjellere hvor krav til rømningssikkerhet ikke er ivaretatt, påpeker konst. kommunikasjonssjef Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring.

40 prosent svarer at brannsikkerheten i studentboliger som leies ut av studentsamskipnader og andre boligselskaper er generelt god, mens 38 prosent svarer variabel og 2 prosent svarer generelt dårlig.

Hybelleiligheter skal innfri de samme kravene til brannsikkerhet som andre boliger. Dette innebærer at det skal være installert minst én fungerende røykvarsler, samt slokkeutstyr i form av husbrannslange eller håndslokkeapparat.

Brannvernforeningen oppfordrer studenter til å forsikre seg om at hybelleiligheten har minst to rømningsveier før man inngår leieavtale. Vanligvis vil dette være en utgangsdør, i tillegg til et vindu av tilstrekkelig størrelse og som kan åpnes.

- Dersom hybelleiligheten ikke har tilstrekkelig med rømningsveier, bør man uansett se seg om etter andre alternativer. Selv om husleien er aldri så gunstig, sier Kalheim.