(StudentTorget.no):

Som StudentTorget tidligere har varslet, ser det nå ut til at BSU-ordning vil utvides, og at det dermed vil bli enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

– Dette er en gledens dag for alle de omkring 68 000 unge som hvert år fremover skal ut i boligmarkedet, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, som nå skal behandles i Stortinget, går ut på at det årlige sparebeløpet økes fra 20 000 til 25 000 og at grensen for hvor mye du kan spare totalt økes fra dagens 150 000 til 200 000. Dette vil gi et skattefradrag på inntil 5 000 kroner i året.

- Dette er skritt i riktig retning og en seier for alle ungdommer som skal ut i boligmarkedet. Med dagens høye boligpriser og myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital, har det blitt vanskeligere for mange unge å kjøpe sin første bolig. Med denne økningen i BSU-satsene blir man mindre avhengig av å ha ressurssterke foreldre som stiller opp, sier Bjerke.

 

Første skritt mot 300 000

Å gjøre det lettere for unge å komme selvhjulpne inn på boligmarkedet mener har er både rettferdig og sosialt. 

- Rettferdig fordi de unge lettere da vil få nyte gode av gode skattefradragsordninger, og sosialt fordi bedre BSU gjør unge mindre avhengige av ressurssterke foreldre for å skaffe nok egenkapital, sier Bjerke.

Gjennomsnittsalderen for når man kjøper sin første bolig ligger rundt 25 år. Hvert år de neste årene kommer det omkring 68 000 nye 25-åringer inn i boligmarkedet. I følge DNBs undersøkelser får mer enn 4 av 10 unge hjelp fra foreldrene når de skal kjøpe sin første bolig. Denne trenden har også tiltatt etter at myndighetene økte kravet til egenkapital for boligkjøpere fra 10 til 15 prosent i år.

- Vi må avvente Stortingets behandling av budsjettet før vi kan slippe jubelen løs for alvor, men ettersom både Venstre og KrF er tilhengere av å øke BSU-grensene, tror vi dette vil bli vedtatt. Vi håper også dette er et første skritt mot de borgerlige partienes ønsker om å øke det totale sparebeløpet til 300 000. Gapet mellom hvor mye du kan spare i BSU og hva du trenger av egenkapital, har aldri vært større enn i år, så dette vil vi fortsatt jobbe aktivt med, avslutter DNB-sjefen.


 

Hva får man for dagens BSU-grense?

Basert på gjennomsnittspris per m2 i de ulike byene, kan man med fullspart BSU-konto etter dagens grense, kjøpe bolig på følgende størrelser (forutsetter 15 % egenkapitalkrav):

 

By Gj.snittspris per m2* 

Hva får man med dagens BSU-grense? (kvm)

Oslo
44 100
22,7 kvm
Stavanger 40 800  24,5
Sandnes 36 100  27,7
Trondheim 34 100  29,3
Bergen 33 700 29,7
Tromsø 32 600  30,7
Kristiansand 27 200  36,8
Drammen 27 400  36,5
Tønsberg 25 900  38,6
Fredrikstad 22 000 45,5

* Oppdatert 31.10.2013