(StudentTorget.no):

SiO har kjøpt en tomt på Blindern fra Opplysningsvesenets fond sitt datterselskap Clemens Eiendomsutvikling. På den ca. fire mål store tomten i Blindernveien 6 skal det bygges inntil 350 nye studentboliger. 

- Vi er meget tilfreds med salget, og at vi kan bidra til at det bygges flere studentboliger i Oslo. Vi er fornøyd med at SiO som kjøper ønsker å utnytte potensialet i tomten i et allmennyttig perspektiv, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond i en pressemelding.

Bare 14,2 prosent av studentene i Norge mottar tilbud om å leie studentbolig. For studenter er mangelen på rimelige boalternativer med på å presse en allerede dårlig studentøkonomi. Ved studiestart i august var det flere tusen studenter som sto uten bolig. Nå gleder administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg, seg til å utvide tilbudet.

- Vi håper å kunne bygge inntil 350 nye, campusnære studentboliger i Blindernveien. Det er stor mangel på studentboliger i Oslo, så dette vil bety mye for studentene. Nå ser vi frem til å starte arbeidet med å realisere disse boligene i samarbeid med kommunen, sier hun.