(StudentTorget.no):

Fordelt på alle typer leiligheter har Stavanger nå landets høyeste leiepriser, og er byen hvor prisene økte nest mest i 2013. Her kostet det i snitt 12.262 kroner i måneden for å leie en leilighet i året som gikk. Det tilsvarer en vekst på 6 prosent sammenlignet med året før.

Dette kommer frem av «Leieprisstatistikken», som er basert på annonserte priser på leiligheter på FINN. Tallene er analysert av Opinion Perduco.

Hovedstaden hadde de nest høyeste prisene; 11.666 kroner, etterfulgt av Bergen, hvor den månedlige snittprisen lå på 11.103 kroner. Oslo og Bergen hadde en vekst på henholdsvis 3 prosent og 6 prosent i 2013. Av byene statistikken dekker spesielt, er leieprisene lavest i Kristiansand, hvor det kostet 8.444 kroner å leie en leilighet. 

Oslo er dyrest både for hybler, og små og store leiligheter. Her kostet det 11.350 kroner i måneden å leie en toroms i 2013, som er den vanligste størrelsen på utleieleiligheter. I Stavanger lå leieprisen på 11.190 for tilsvarende leiligheter.

Blant de største byene i Norge er det i Tromsø leieprisene har økt mest. Der har det vært en økning i leieprisene på hele 10 prosent sammenlignet mot 2012. Der koster det 9714 kroner å leie leilighet, mot 8820 kroner året før.

Antall bofellesskap og hybler til leie har økt med hele 44 prosent fra 2012. Utover at FINN har skilt ut dette som en egen vertikal på nettsidene, og dermed har økt annonseinngangen, kan økningen forklares med stigende forventninger til lønnsomhet i utleie og at flere har skaffet seg mulighet til å leie ut.