(StudentTorget.no):

Studentorganisasjonen (StOr) i Stavanger er godt fornøyd med Universitetsbymeldingen som ble vedtatt mandag.

Dersom de får en fortgang i prosessen og økte statlige tilskudd til studentboligbyggingen, og Stavanger bevilger tomter og fortsetter sin forskuttering, vil Stavanger få en unik posisjon med et sterkt universitetsområde med et helhetlig Campus, skriver StOr i en pressemelding.

- Dette er unikt i norsk sammenheng, sier StOr-leder Håkon Ohren.

Som StudentTorget meldte forrige uke, har Stavanger nå landets høyeste leiepriser, fordelt på alle typer leiligheter. Den store satsningen på studentboliger vil dermed lette betraktelig på et svært presset leiemarked for studentene.

I neste omgang skal studentboligene inn i reguleringsplanen for campus Ullandhaug. StOr skal fortsette å sette agenda i denne prosessen og samtidig bidra til at Sentrumsplanen får en tydelig studentstemme med mange gode vedtak.

- StOr vil takke kommunen og et samlet bystyre som enstemmig vedtar den største satsingen på studenter, og på en studentby, Norge kanskje har sett! skriver de i pressemeldingen.

Også kollektivtilbudet i Stavanger har fått fokus i forslaget til vedtak. Stavanger kommune skal nå sette i gang med å utarbeide en kollektiv-pakke for å utbedre det offentlige transporttilbudet i olje- og universitetsbyen.