(StudentTorget.no):

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) får ukentlig henvendelser fra studenter som har erfart at de ikke får tilbakebetalt depositumet sitt når de flytter ut fra boligen de har leid.

Problemet oppstår fordi de har betalt inn depositumet til utleierens private konto, i stedet for en særskilt depositumskonto.

I følge Husleieloven skal depositum settes inn på en egen konto i leietakers navn, men dessverre er det mange utleiere som ikke følger dette regelverket. Både utleiere og leietakere har ofte for lite kunnskap om regelverket i Husleieloven.

JURK drives av jusstudenter og tilbyr gratis rettshjelp. Sasha Riakhina ved boligavdelingen i JURK, forteller at mange utleiere velger å sette pengene inn på sin egen konto.

– Det er utbredt at utleiere ikke vil opprette en særskilt depositumskonto. Dette gjelder kun private utleiere, så langt vi har erfart fra vår saksbehandling, sier Riakhina til Dinepenger.no.

Hun tror mange, og særlig de som er nye på boligmarkedet, kvier seg for å nevne dette ved inngåelse av en leieavtale, fordi de frykter at de risikerer å miste sjansen til å finne et sted å bo i et presset boligmarked. I tillegg opplever unge at det kan være brysomt å spørre utleier om egen depositumskonto, da det er utleier som må stå for opprettelsen og utgiftene kontoen medfører.

– Mange av henvendelsene går på at leietaker har prøvd å etterlyse depositumsbeløpet av utleier, hvoretter utleier med henvisninger til ulike forhold nekter tilbakebetaling, forteller Riakhina.

Også Husleietvistutvalget kan bekrefte at de får inn en del saker med irregulært depositum - at pengene ikke står på en egen depositumskonto.

Cathrine Marken i Husleietvistutvalget forteller at utleiere og leietakere kan få hjelp gjennom dem hvis det er uenighet om utbetaling av depositum. I saker hvor pengene har ligget på en irregulær konto derimot, gjelder ikke husleieloven. I tillegg kan saken foreldes hvis det går mer enn tre år før leietaker sender inn klage.

– Finner leietaker ut at han eller hun har betalt irregulært depositum, har leietaker krav på å få pengene tilbakebetalt når som helst, med forsinkelsesrente. Men ifølge foreldelsesloven, kan pengekrav foreldes tre år etter det tidspunktet da kravet først kunne blitt gjort gjeldende, forteller Marken til Dinepenger.no.

Dette betyr at hvis man har bodd i et leieobjekt i mer enn tre år og venter med å sende inn et krav til etter utflytting, kan det i verste fall bli umulig å tilbake pengene.