(StudentTorget.no):

Den enorme mangelen på studentboliger i Norge er et velkjent og mye omtalt problem. Ved starten av høstsemesteret 2013 var det hele 4000 studenter i Oslo alene som sto på venteliste for å leie studentbolig gjennom Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Den 28. februar 2014 var det fortsatt 1600 studenter på ventelisten.

I følge SiOs reglement må beboerne kunne dokumentere minimum 50 prosent studieprogresjon i leieperioden. Man kan heller ikke leie lengre enn fem år, og man må være yngre enn 35 år.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker nå strengere kontroller for å kaste ut de som ikke oppfyller disse kravene.

-  Med dagens kontrollordning kan jo hvem som helst bo på studenthybel, så lenge de har en profil på studentweb og har betalt avgiften til samskipnaden. Vi kan jo ikke ha det sånn når vi mangler studentboliger, sier nestformann Toril Charlotte Reynolds Reynolds i Oslo FpU til Osloby.no.

Hun tror boligkøen ville bli kortere hvis SiO får rapporter som viser hvilke studenter som ikke fullfører.

-  Statens lånekasse får slike rapporter og kan dermed luke ut de som ikke har tatt de studiepoengene som kreves. Med en slik innrapportering kan SiO nekte å fornye leiekontrakten hvis leietagerne ikke oppfyller kriteriene, sier Reynolds.

Forslaget fra Reynolds vil bli oversendt til Utdanningsdepartementet denne uken.

I følge SiO-direktør Trond Bakke gjennomfører de stikkprøver på noen hundre leietagere i forbindelse med tildeling av bolig til neste studieår. 

-  Vi får jo noen tips fra våre beboere om at de mistenker at naboen deres ikke er student. Da kontrollerer vi det, sier han til Osloby.no.

Bakke anslår at mellom 10 og 15 prosent av de kontrollerte studentene blir nektet fornyet leiekontrakt.