(StudentTorget.no):

Mangel på studentboliger har lenge vært et stort problem i flere norske byer. I fjor sto hele 14 300 studenter i kø for å få tildelt studentbolig ved studiestart. Nå har imidlertid den engelske veldedighetsorganisasjonen YMCA London South West (YMCA LSW) og arkitektfirmaet Rogers Stirk Harbour + Partners gått sammen om å utvikle et nytt boligkonsept som kanskje kan bidra til å få ned boligkøen i fremtiden.

Den nye boenheten har fått navnet Y:Cube og er opprinnelig utviklet for å bekjempe boligmangelen i London. På grunn av de høye boligpriser i den engelske hovedstaden tvinges nemlig stadig flere studenter og unge single til å flytte inn i dyre bofellesskap.

Andy Redfearn, boligdirektør i YMCA LSW og utvikler av Y:Cube-konseptet, mener de små husene vil bli et godt og rimelig boalternativ for unge single.

- Vi mener Y:Cube representerer en betydelig mulighet til å levere virkelig rimelige boliger som kan møte den økende etterspørselen etter boliger i London som ikke bare er rimelige å leie, men som også er driftskostnadseffektive. Etterspørselen etter rimelige boliger er høyere enn tilbudet og byen har et desperat behov for å finne en løsning som kan hjelpe unge med å sikre seg et sted de kan kalle sitt eget, mens de jobber og sparer til et depositum og deres neste steg mot et selvstendig liv, sier Redfearn på YMCA LSWs nettsider.   

Y:Cubene er 26 kvadratmeter store, hovedsakelig bygget av gjenvinnbart materiale og er lyd- og kuldeisolerte. De små husene kan plasseres nærmest hvor som helst, både på tomter som ikke er funnet gode nok til å bygge på og tomter det ikke skal bygges på før om noen år. Enhetene kan også enkelt flyttes dersom tomten de står på skal brukes til noe annet i senere tid.

De små kubehusene produseres på en fabrikk i løpet av 10 dager, og fraktes deretter ut til en egnet tomt hvor de monteres på kun 20 minutter. Planen er at enhetene skal plasseres i klynger på mellom 24 og 40 enheter. Kubene kan plasseres oppå eller ved siden av hverandre og passer derfor perfekt inn i urbane områder der det ofte er trangt om plassen.

Produksjonskostnadene for Y:Cuben ligger cirka 30 prosent lavere enn normale byggekostnader i London, leieprisene vil derfor ligge på rundt 65 prosent av markedsleien i den engelske hovedstaden.

Etter planen skal de første kubene være klare for innflytting i Merton, London i slutten av 2014.

(Kilde: ymcalsw.org)