(StudentTorget.no):

Til tross for at regjeringspartiene, samt Venstre og KrF alle har lovet bygging av mellom 2000 og 3000 nye studentboliger i året, viser det reviderte satsbudsjettet for 2014 at de ikke prioriterer mer enn 1300 enheter, noe som var det samme som den rødgrønne regjeringen foreslo. 

- Det er et stort behov for økt boligbygging i Norge. Både Torbjørn Røe Isaksen og Jan Tore Sanner må kjempe for flere studentboliger i budsjettet. Dette er både god kunnskapspolitikk og god boligpolitikk, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Ved starten av høstsemesteret 2013 var det over 14 500 studenter som sto i kø for å få leie studentbolig. Det er lite som tyder på at situasjonen vil bli bedre i august.

- Studenter må dessverre stille seg i studentboligkø lenge før de får vite om de har kommet inn på studiet de har søkt på. Vi håper at budsjettpartnerne i Venstre og KrF har høyere ambisjoner enn regjeringen når revidert nasjonalbudsjett skal behandles, utfordrer Rydje.

Som StudentTorget tidligere har omtalt, vokser boligprisene i utakt med studentenes økonomi. Leiemarkedsundersøkelsen fra SSB viser at gjennomsnittsprisen i 2013 for ett rom i Oslo opp mot 70 % av månedlig studiestøtte, dersom denne utbetales flatt.

Rydje mener det ikke er noen tvil om at regjeringen må bedre studentøkonomien dersom Stortingets vedtak om heltidsstudenten skal oppfylles. Et viktig grep i denne prosessen er å redusere bokostnadene, som er den største utgiftsposten studenter har.