(StudentTorget.no):

I fjor høst var det over 14 500 studenter som sto i kø for å få tildelt en studentbolig, ifølge tall fra Norsk Studentorganisasjon (NSO). Ved studiestart i august er det forventet å bli høye køtall også i år. 

Da regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF ble enige om det reviderte nasjonalbudsjettet for 2014, uttalte studentparlamentene ved Høgskolene i Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag og Bergen at regjeringen fortsatt ikke ser alvoret i den enorme mangelen på studentboliger.

— Vi er skuffet over antall studentboliger regjeringen har gitt tilskudd til i 2014, uttalte Pernille Marie Våge, påtroppende leder ved Høgskolen i Bergen. 

Nå har misnøyen også blitt hørt av opposisjonspartiene på Stortinget. I sitt alternativ til regjeringens reviderte budsjett foreslår Arbeiderpartiet å bruke over 140 millioner kroner på å bygge 500 flere boliger allerede i år. Sammen med tilskuddet i statsbudsjettet kan det gi om lag 1800 nye studentboliger i 2014.

– Vi får høre mange historier om studenter som sliter med å finne bolig, og i verste fall må takke nei til en studieplass fordi de står uten tak over hodet. Et boligløft for studenter er helt nødvendig, men også bra for resten av det pressa boligmarkedet, stortingsrepresentant Martin Henriksen i en pressemelding.

Med det økende antallet studenter vil Norge ha om lag 280 000 studenter i høyere utdanning i 2020. For å møte dette behovet ønsker Arbeiderpartiet å doble den årlige utbyggingen. 

De foreslår en forpliktende opptrappingsplan vedtatt av Stortinget som sikrer at byggingen kan skje i tide.

– Det er skuffende at regjeringa ikke kommer med noen tiltak i revidert budsjett for å løse boligproblemet. Behovet er stort, og Arbeiderpartiet mener det snart må vedtas en opptrappingsplan for bygging av studentboliger, sier Henriksen.

Den sittende regjeringen har allerede vedtatt at det i år skal bygges 1260 nye studentboliger fordelt i studentbyer over hele landet. NSO-leder Ola Magnussen Rydje mener dette er positivt, men at det fortsatt er langt igjen til målet.

- Studentboliger er viktig både for studenter og andre på det private leiemarkedet. Med flere studentboliger blir tilgangen større og prisene lavere. Hver dag det tildeles penger til studentboliger er en gledens dag, men vi kommer til å fortsette å kjempe for at regjeringen kommer opp på 3000 i statsbudsjettet for 2015, uttalte Rydje i mars.

 

Her kommer de nye studentboligene:

 
Studentsamskipnad   Antall hybelenheter  Sted
Studentsamskipnaden Stord/ Haugesund 50 Haugesund
Studentsamskipnaden i Agder 60 Kristiansand
Studentsamskipnaden i Stavanger 93 Sandnes + Stavanger
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 276 Oslo
Studentsamskipnaden i Ås 50 Ås
Studentsamskipnaden i Bergen 140 Bergen
Studentsamskipnaden i Trondheim 174 Trondheim
Studentsamskipnaden i Buskerud 50 Drammen
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 50 Sogndal
Studentsamskipnaden i Vestfold 58 Tønsberg
Studentsamskipnaden i Hedmark 2 Elverum
Studentsamskipnaden i Østfold 50 Halden
Studentsamskipnaden i Nordland 105 Bodø
Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø 50,5 Tromsø + Svalbard 
Studentsamskipnaden i Telemark 50 Porsgrunn
 
 
Kilde: Kunnskapsdepartementet