(StudentTorget.no):

Det nærmer seg tiden for å få svar på om du har kommet inn på drømmestudiet ditt. Kanskje har du søkt om studieplass i en annen by og er nødt til å finne deg et sted å bo. I en del byer er det imidlertid mange om studenthyblene og rundt semesterstart er det også stort trykk på det private leiemarkedet. I Tromsø måtte over hundre studenter i fjor høst benytte seg av Studentsamskipnaden i Tromsøs (SiTØ) nødinnkvarteringstilbud.

 

Har ikke tro på at det blir bedre i år

Ved semesterstart høsten 2013 sto hele 2000 studenter på venteliste for å få tildelt studentbolig i Tromsø. Så mange som 150 av disse ble også nødt til benytte seg av studentsamskipnadens tilbud om midlertidig innkvartering, opplyser administrerende direktør i SiTØ, Hans Petter Kvaal. 

Ettersom det ikke er bygget noen nye studentboliger siden i fjor tror ikke Kvaal situasjonen vil bli noe særlig bedre denne høsten. Han forsikrer imidlertid om at det også i år er satt i gang flere tiltak som skal gi boligløse studenter tak over hodet de første ukene av semesteret.

- Vi har noe som heter Bolighjelpa. Der hjelper vi med å formidle boliger på det private marked. Vi har også midlertidige tiltak, der vi setter opp rom og noen sovesaler der man får madrasser og betaler en liten sum, slik at vi kan tilby madrasser og leie lokaler, sier Kvaal.

I tillegg til disse tilbudene har Studentsamskipnaden i Tromsø også en ordning kalt Sofahjelpen. Den går ut på at studenter som har litt plass til overs åpner hjemmene sine for studenter som ikke har noe sted å bo.

Til tross for at mange Tromsø-studenter tidligere har stått uten bolig ved studiestart kan Kvaal opplyse om at de aller fleste har funnet seg et sted å bo etter hvert.

- Vi vet at det løser seg for de aller fleste, det går noen uker og så ordner det seg. Vi ser at det er det samme som skjer på alle de store studiestedene, at det blir litt kaos akkurat i inntaksukene når alle studentene kommer samtidig.

Kvaal råder derfor studentene til å ikke gi opp boligjakten med en gang.

- Man må ha litt is i magen, og så får man rett og slett være flink til å banke på dører, dra rundt og sjekke ut alternativer. Man burde egentlig begynne ganske med det samme, oppfordrer Kvaal som kan opplyse om at SiTØ denne høsten vil starte byggingen av 250 nye studentboliger i Tromsø, noe han tror vil hjelpe på boligsituasjonen i byen.


 

Disse nødløsningene tilbys i landets største studentbyer

De aller fleste finner seg et sted å bo etter hvert, men skulle du være så uheldig at du verken får tildelt studentbolig, eller får napp på det private leiemarkedet før studiestart, kan du heldigvis benytte deg av studentsamskipnadenes nødløsninger for studenter som ikke har noe sted å bo ved studiestart.

Bergen 
Hvis du har søkt om studentbolig i Bergen, men ikke fått tildelt noen før studiestart kan du benytte deg av Studentsamskipnaden i Bergens (SiB) nødløsning for boligløse studenter. Fra 1. til 31. august tilbyr SiB overnatting i en sovesal ved Hatleberg Studentboliger (Hatleveien 5C). Her har du tilgang på dusj, toalett, kjøkkenfasiliteter og åpent trådløs internett. Overnatting koster 200 kroner per påbegynt uke, og du må ut med et depositum på 500 kroner for å få utdelt madrass og nøkkel (depositumet tilbakebetales etter endt opphold og innlevert nøkkel).

Oslo 
Studentsamskipnaden i Oslo har tidligere hatt nødløsninger for studenter som står uten bolig ved studiestart, da med mulighet for innlosjering i gymsaler og lignende bygg. Tilbudet har imidlertid ikke blitt benyttet i særlig stor grad. På grunn av manglende etterspørsel de siste årene har studentsamskipnaden derfor ikke lagt til rette for noen nødinnkvartering i år.

Stavanger 
I Stavanger har studentsamskipnaden et tilbud om nødinnlosjering i TV-stuer. Disse kan benyttes de første tre-fire ukene av semesteret. I lokalene er det også campingseng og tilgang på bad og kjøkken. Prisen er 100 kroner per døgn, og du betaler et nøkkeldepositum på 2000 kroner. Depositumsordningen fungerer slik at det ved endt opphold og innlevert nøkkel regnes ut hvor mange døgn du har vært der, deretter trekkes det 100 kroner per døgn fra summen på 2000 kroner. Du vil få resten av summen refundert dersom du har benyttet deg av tilbudet i mindre enn 20 døgn.

Tromsø 
Står du uten noe sted å bo ved studiestart i Tromsø kan Studentskipnadens tilbud Sofahjelpen være et alternativ. Sofahjelpen går ut på at studenter som har en ekstra seng, sofa eller en madrass til overs tilbyr midlertidig husrom til studenter som fremdeles er på leting etter et permanent bosted. SiTØ har også tilbud om midlertidig innlosjering i rom og sovesaler til rundt 70-80 kroner natten. 

Trondheim 
I Trondheim har foreningen StudiebyEn inngått et samarbeid med Scandic Lerkendal Hotell kalt «Tak over hodet». Avtalen innebærer at du i fire uker fra 5. august kan bo på hotellet for 150 kroner natten. Da er frokost, gratis nettilgang og tilgang til opptil 100 leseplasser inkludert i prisen. Du vil også kunne få informasjon og hjelp av både hotellet og StudiebyEn til å finne en permanent bolig. Hotellet ligger rett ved NTNUs hovedcampus, og alle studenter som er tilknyttet NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, BI og Folkeuniversitetets jusavdeling kan benytte seg av tilbudet.

Ålesund 
I Ålesund er det vanligvis slik at faddere og gamle studenter åpner hjemmene sine for de som ikke har noe sted å bo i starten av semesteret. Er ikke dette tilstrekkelig har Studentsamskipnaden i Ålesund også noen boliger de kan bruke som en nødløsning. De nye studentboligene i Sørnesvågen, som står klare for innflytting fra 1. august 2014, gjør imidlertid at studentsamskipnaden tror at det i år vil bli lettere for Ålesundsstudentene å finne seg en bolig i tide.