(StudentTorget.no):

Det er ikke bare lavere husleie som gjør at mange studenter ønsker å dele leilighet med andre. Det sosiale aspektet er et av hovedargumentene for å bygge rimeligere studentboliger med felles kjøkken og bad.
 
Hele 26,9 prosent av norske studenter sier faktisk at de vil foretrekke å dele bolig med andre på grunn av det sosiale – selv om husleien var den samme. Dette kommer frem av en nettbasert undersøkelse som StudentTorget.no gjennomførte blant nesten 900 studenter mellom 1.-4. august 2014. 
 
Studentene ble også bedt om å rangere hva som er viktigst for dem i valg av studentbolig. Dette er hva de svarte:
 
Lav husleie: 29,80 %
Eget bad: 19,30 %
Nærhet til sentrum: 16,70 %
Nærhet til skole: 13,50 %
Moderne / høy standard: 10,90 %
Eget kjøkken:   9,80 %

 

 

Mange ville byttet til kollektiv ved litt lavere husleie

 
Dersom en husleie på 4690 kroner ble redusert med inntil 1500 kroner i måneden, er det til sammen 57,7 prosent som oppgir at de er villige til å dele kjøkken og bad med tre personer. For mange ville en reduksjon på kun 500 kr per måned også gjøre at de ville byttet fra ettroms til kollektiv.
 

Se alle tallene i egen sak om prissensitivitet her