(StudentTorget.no):

Det er ikke bare lavere husleie som gjør at mange studenter ønsker å dele leilighet med andre. Det sosiale aspektet er et av hovedargumentene for å bygge rimeligere studentboliger med felles kjøkken og bad.

Hele 26,9 prosent av norske studenter sier faktisk at de vil foretrekke å dele bolig med andre på grunn av det sosiale – selv om husleien var den samme. Dette kommer frem av en nettbasert undersøkelse som StudentTorget.no gjennomførte blant nesten 900 studenter mellom 1.-4. august 2014. 

Studentene ble også bedt om å rangere hva som er viktigst for dem i valg av studentbolig. Dette er hva de svarte:

 

Lav husleie: 29,80 %
Eget bad: 19,30 %
Nærhet til sentrum: 16,70 %
Nærhet til skole: 13,50 %
Moderne / høy standard: 10,90 %
Eget kjøkken:   9,80 %

 

 Mange ville byttet til kollektiv ved litt lavere husleie

Dersom en husleie på 4690 kroner ble redusert med inntil 1500 kroner i måneden, er det til sammen 57,7 prosent som oppgir at de er villige til å dele kjøkken og bad med tre personer. For mange ville en reduksjon på kun 500 kr per måned også gjøre at de ville byttet fra ettroms til kollektiv.