(StudentTorget.no):

Hele 15.626 studenter står nå i studentboligkø, ifølge tall som Norsk studentorganisasjon (NSO) har innhentet fra samtlige studentsamskipnader rundt om i landet. Det betyr at det er en økning i år på 1000 studenter som venter på bolig, sammenlignet med i fjor.  

Lederen av NSO, Anders Kvernmo Langset, frykter at utviklingen vil fortsette å eskalere dersom regjeringen ikke prioriterer studentboligutbyggingen allerede ved neste statsbudsjett. 

- Det er en svært alvorlig utvikling, vi har aldri sett høyere køtall. Det viser at behovet for flere studentboliger er større enn noen gang, sier NSO-lederen i en pressemelding.

NSO krever nå at regjeringen skal tilrettelegge for 3000 nye studentboliger i året, allerede ved kommende statsbudsjett. Videre sier organisasjonen at studentsamskipnadene står klare til å bygge flere boliger, men at de per nå mangler midlene til å sette i gang utbyggingen. 

- Regjeringen må prioritere bygging av flere studentboliger i statsbudsjettet for 2015, sier Langset, og viser til tall fra Studentboligundersøkelsen som NSO slapp tidligere i sommer. Den viser at kun 13,83 prosent av studentene har mulighet til å bo i studentbolig.

Studentboligkøen er lengst i de største studentbyene Oslo, Trondheim og Bergen. Men også i Nord-Norge er studentenes boligsituasjon presset. Ifølge NRK står tre tusen studenter i boligkø, bare i Tromsø. Det er en økning på fire hundre studenter, sammenlignet med fjorårets tall.

– Alle boligene er tildelt for lenge siden. Vi prøver å hjelpe resten på det private boligmarkedet, sier eiendomssjef Guri Anne Nilsen ved Norges arktiske studentsamskipnad til NRK.

 

Antall studenter i boligkø i Norge per 13.8.2014:

 

Studentsamskipnad August 2014 August 2013 August 2012 August 2011
Norges Arktiske studentsamskipnad* 2355 2006 1659 1389
Studentsamskipnaden i Agder 1693 1427 1541 1225
Studentsamskipnaden i Bergen 2747 2460 1998 1569
Studentsamskipnaden i Buskerud 162 616 572 467
Studentsamskipnaden i Harstad 140 100 71 120
Studentsamskipnaden i Hedmark 102 320 143 68
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark 0 2 0 0
Studentsamskipnaden i Nesna 0 0 0 0
Studentsamskipnaden i Nordland** 430 633 605 584
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag 18 33 50 0
Studentsamskipnaden i Oppland 109 185 260 545
Studentsamskipnaden i Oslo 3529 3449 4200 4007
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre 210 40 100 60
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 50 80 70 300
Studentsamskipnaden i Stavanger 314 321 1050 863
Studentsamskipnaden Stord/Haugesund 192 70 70 40
Studentsamskipnaden for Sunnmøre 284 548 479 526
Studentsamskipnaden i Telemark 78 123 120 257
Studentsamskipnaden i Trondheim 2972 1517 2000 2501
Studentsamskipnaden i Vestfold 50 287 85 126
Studentsamskipnaden i Østfold 61 358 91 147
Studentsamskipnaden i Ås 130 17 200 170
Totalt: 15626 14592 15364 14964

 

 * Før 2013 bestod Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) av studentsamskipnadene i Bodø og Narvik.

** Før 2014 bestod Norges Arktiske studentsamskipnad av studentsamskipnadene i Finnmark og Tromsø.

Tallene for 2014 er rapportert inn til Norsk studentorganisasjon fra de ulike studentsamskipnadene i løpet av andre uke i august, altså samme tidspunkt som tidligere år.