(StudentTorget.no):

En undersøkelse gjennomført av Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Tryg avdekker at mellom 5- og 10 000 studenter ikke har røykvarsler i boligen sin. I den samme undersøkelsen kommer det også frem at 18,3 prosent bor i en bolig uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes, og at 24 prosent av studentene svarer at de kun har én rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere. 

 

Dårlig brannsikkerhet i mange privatleide boliger

Sigurd Folgerø Dalen er branninspektør og informasjonsansvarlig i Brann- og redningsetatens brannforebyggende avdeling. Han kan fortelle at det er i det private leiemarkedet de ser de verste tilfellene av dårlig brannsikkerhet.

– Det er i privatleide hybler, leiligheter og kollektiv vi finner de farligste situasjonene, hvor studenter bor uten tilfredsstillende rømningsveier, varsling og slokkeutstyr. Dette er potensielle brannfeller som kan lede til potensielle dødsbranner, opplyser Dalen.

Undersøkelsen gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg avdekker også at så mye som halvparten (51 prosent) av studentene som leier bolig privat sammen med andre ikke har fått instruksjoner om brannsikkerheten av utleier. Branninspektøren mener studentene bør bli mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i.

– På høsten er det mange tusen som står i boligkø og det gjør at det dukker opp mange kreative utleiere som ser sitt snitt til å tjene gode penger på studenter som trenger husly. Da er det viktig at studentene selv er litt kritiske i forhold til hva de flytter inn i, for eksempel om det er en godkjent bopel eller ikke. Da tenker jeg først og fremst på kjellerleiligheter, loftsleiligheter i villaer også videre, som kanskje har blitt bygget om uten at det har blitt søkt om det og derfor heller ikke har blitt utredet og utstyrt slik de skal, sier Dalen og legger til:

– Vi er bekymret over hvor mange tilfeller det er av studenter og andre, som bor i ulovlige boliger i dag, altså boliger som representerer en stor risiko i forhold til brann. Så langt i år har vi i Oslo fått inn 250 bekymringsmeldinger som går på ulovlige boforhold av en eller annen karakter, hvor vi også finner så grove tilfeller som gjør at vi må gi en umiddelbar bruksnektelse fordi personsikkerheten ikke er ivaretatt.

Dalen mener brannvesenet kun ser toppen av isfjellet, og oppfordrer derfor studenter og publikum til å ta kontakt gjennom branntips@bre.oslo.kommune.no for å melde fra om bekymringsverdige boforhold.

– Hva bør man se etter når man er på visning med tanke på brannsikkerhet?
– Først og fremst er det viktig å se etter (1) at det er nok rømningsveier, (2) om det finnes røykvarsler(e) i hybelen eller leiligheten og om de fungerer, og (3) om du har tilgang på slokkeutstyr. Dette er de tre punktene som skal være på plass og som indikerer at ting er tilfredsstillende i forhold til kravene om brannsikkerhet. 


 

Tips til god brannsikkerhet

Er studentboligen din godt nok sikret mot brann? Under kan du se Brann- og redningsetatens egne råd til god brannsikkerhet for studenter:

1. Røykvarsler
Det skal være minimum én røykvarsler i hver boenhet. Brannvesenet anbefaler på det sterkeste å ha flere røykvarslere og at disse er seriekoblede. Hvis det er flere boenheter i bygningen bør røykvarslerne i de ulike boenhetene også seriekobles, eller det bør være et brannalarmanlegg i bygget. Røykvarslerne bør testes hvert kvartal og etter at man har vært på ferie. Batteriet i røykvarsleren bør skiftes minst én gang i året, gjerne 1. desember som er den offisielle batteribyttedagen. 

2. Slokkeutstyr
Det skal være minst ett slokkeapparat eller én husbrannslange i hver boenhet. Ha gjerne en liten slokkespray eller et brannteppe lett tilgjengelig.

3. Rømningsvei
Med mindre man bor slik til at man kan gå ut i det fri rett fra døren (til planert terreng og et sikkert sted) skal man ha to uavhengige rømningsveier ut av boligen. Rømningsveier kan enten være via to trapperom i for eksempel en bygård, eller et trapperom og et rømningsvindu (se illustrasjonen under). Pass på at rømningsveiene ikke er blokkerte av møbler eller andre gjenstander!

Krav til rømningsvei:
Har du to rømningsveier, ved utgang via dør:
a) til to trapperom (se figur 1) eller
b) direkte til det fri (se figur 2) eller
c) til ett trapperom + rømningsvindu og rømningsstige/brannvesenets stigemateriell  (se figur 3)


 

Figur 1: Utgang til to trapperom

 

 

Figur 2: Direkte til det fri

 

Figur 3: Ett trapperom + rømningsvindu

 

 

Figur 4: Rømningsvindu
Rømningsvindu skal være minst 0,5 m bredde og 0,6 m høyde, OG at summen av bredde + høyde = minst 1,5 m. Vinduet skal ikke være mer en 1 meter over gulvnivå med mindre det er tilrettelagt med trinn, fastmontert benk e.l., og skal kunne åpnes raskt og enkelt. Fra vinduet skal det være tilrettelagt for rømning via stige på fasade dersom avstand ned til terreng er mer enn 5 m. Er vinduet mer enn 7,5 meter over terreng må det være tilgjengelighet til vinduet for brannvesenets stigemateriell.

4. Kjøp kebab!
Ikke lag deg varm nattmat når du kommer hjem etter en fuktig kveld på byen! Brann- og redningsetaten rykker ut på omkring 300 tilfeller av tørrkok og svidde pizzaer i året. Det er ofte små marginer før liv går tapt. Ikke bli en del av dødsbrannstatistikken, kjøp kebab (eller lag deg en brødskive)!

5. El-sikkerhet
Sjekk at det elektriske anlegget ser fagmessig utført og ikke «hobby»-koblet ut. Sjekk også at sikringer og annet elektrisk utstyr ikke blir ubehagelig varmt å ta på. Varmeovner, vannkokere og lignende, som bruker mye strøm/har høy effekt, skal ikke kobles via skjøteledninger.
 
Se video øverst i vinduet for flere tips til god brannsikkerhet.