(StudentTorget.no):

Skal du leie en bolig er det vanlig å betale et depositum som tilsvarer flere måneders husleie. Noen utleiere kan derimot tilby deg å droppe depositumet, mot at du heller betaler inn et mindre engangsbeløp i husleiegaranti.  Leiegaranti, også kjent som depositumsgaranti og husleiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart som et alternativ til depositum ved leie av bolig (Husleie.no). 

Leieboerforeningen og Forbrukerombudet er skeptiske til at unge leietakere velger det sistnevnte alternativet, uten å sette seg ordentlig inn i forskjellen.

- Det er to ting som mange misforstår. Det ene er at de tror man får pengene de betalte tilbake etter endt leieforhold. Det gjør man ikke, sier Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen, til Dn.no.

Det andre som lett kan misforstås, er at leiegarantien er en forsikring, som vil sikre leietakeren hvis det skulle oppstå skader på boligen i løpet av leieperioden.

- Hvorfor kan dette misforstås som en forsikring? 
- Dette fordi man kjøper en garanti av et selskap som også tilbyr forsikringer. En garanti er imidlertid ikke en forsikring, og selskapet som stiller garantien vil kreve eventuelle utbetalinger til utleier tilbakebetalt av leier, forklarer Hårdnes Skåret til StudentTorget.no.

 

Forskjellene

Betaler du depositum, skal pengene settes inn på en sperret depositumskonto i ditt navn, hvor du ved endt leieperiode får utbetalt depositumssummen, med renter. Så fremst det ikke fremlegges krav fra utleier om erstatning for tapt husleie, skader og lignende. Det kreves gjerne depositum for mellom tre til seks måneders husleie.

- Husleiegaranti kan være et godt alternativ for leietakere som ikke har anledning til å stille sikkerhet i form av depositum. Ved kjøp av husleiegaranti behøver du nemlig ikke å ha like mye penger tilgjengelig ved avtaleinngåelsen, og det kan derfor være noe enklere å oppfylle utleiers krav til sikkerhet. Husleiegarantien er på sin side kjøpt og betalt, og du får derfor ikke pengene tilbake, forklarer juridisk rådgiver i Forbrukerombudet, Nina Elise Dietzel.

 

Samme rettigheter som ved depositum

Har du kjøpt husleiegaranti og det skulle oppstå skader i leieobjektet, eller du ikke har betalt inn husleie, kan utleier kreve penger igjen via garantiavtalen. Da er det selskapet som utbetaler garantien som vil kreve penger tilbake igjen fra deg som leietaker. Skulle du få et slikt krav, som du mener er urettmessig, har du fortsatt de samme rettighetene som ved en tvist om utbetaling av depositum.

- Leieboerforeningen kan da bistå i saken mellom leier og utleier, for å få bistå i saken om leieobjektet faktisk er tilbakelevert i mangelfull stand, om leier er erstatningsplikt og da til sist, om utleier har krav på å få utbetalt noe av garantisummen og eventuelt hvor mye, forteller Hårdnes Skåret.

 

Tydeligere markedsføring

Både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har lenge vært skeptiske til slike garantier, da det har vært mangelfull informasjon om vilkårene i garantiavtalen, og at produktet kunne fremstås som en forsikring. Dietzel forteller at aktørene nå har ryddet opp og blitt flinkere til å forklare nøyaktig hva kundene betaler for.

- At man etter endt leieforhold ikke får tilbake beløpet man betalte ved avtaleinngåelsen, samt at man er ansvarlig for å tilbakebetale hver krone som eventuelt skulle bli utbetalt av garantiselskapet, er viktige opplysninger som leietakere har krav på å få opplyst i markedsføringen. Etter positiv dialog med garantiformidlere og utleiemeglere har dette blitt betydelig bedre, forteller Dietzel.

Enten du velger husleiegaranti eller depositum, er det viktigste at du sjekker kontrakten og tilstanden på leiligheten nøye før du bestemmer deg:

- Les kontrakten nøye før du inngår en leieavtale. Vær sikker på at du har forstått hva som er avtalt, og hva som kreves av deg i henhold til kontrakten. Med en gang du tar over leiligheten bør du også være nøye på å gå gjennom leiligheten, helst med utleier, og notere ned alt av feil og mangler. En slik befaring bør gjennomføres for å unngå at utleier kan kreve erstatning for feil og mangler som allerede var der ved innflytting, avslutter Hårdnes Skåret.