(StudentTorget.no):

Å flytte sammen med en eller flere venner er en smart måte å spare penger på – og ikke minst kan det bli den gøyeste perioden i livet ditt. Men det kan også bli roten til mye uenigheter med påfølgende slitasje på vennskapet. Å dele en bolig med andre betyr også at man må dele på regninger, husarbeid, fellesarealer og tynne vegger uten nevneverdig lyddemping. 

Ikke alle har det samme forholdet til å betale regninger i tide, for hva som er et akseptabelt støynivå og for hva som er definisjonen av rent. Alle er heller ikke like innstilt på å inngå kompromisser – noe som i aller høyeste grad kreves når man bor sammen med andre. Når man treffer på ulikheter i disse tingene, kan det gå hardt utover selv de beste vennskap.  

For å gjøre overgangen fra «venn» til «venn og samboer» så smertefri som mulig, bør du tenke gjennom følgende tre trinn: 

 

TRINN 1: Se på deg selv

I utgangspunktet har du kanskje en viss formening om hvordan du er å leve sammen med. Hvis du for eksempel er klar over at du har et veldig sterkt behov for privatliv eller kontroll, bør du være innstilt på å ofre en god del av begge deler.

Du har sikkert også litt innsikt i hva som er de «mindre sjarmerende» sidene ved personligheten din. Vær klar over at de vil bli mer synlige ovenfor samboerne dine enn det de er ovenfor vennene dine. Spørsmålet er om du er villig til å jobbe for å bli kvitt uvanene dine, eller i det minste lære deg å kontrollere dem. 

En viss grad av konflikter er nærmest uunngåelig når flere mennesker lever sammen. Hvis du er typen til å hardnakket insistere på at din mening er den riktige, er du dømt til å skape dårlig stemning. Og hvis du er av den mer konfliktsky typen som lar deg overkjøre og tier for fredens skyld, da vil du neppe trives på lengre sikt.

Hvis du tilhører en av disse persontypene, er det viktig å gå i seg selv og gjøre en innsats for å lære å takle konflikter på en rolig og produktiv måte. 


 

TRINN 2: Se på vennen din

En god venn trenger ikke nødvendigvis å være en god match i et samboerskap. Derfor bør ikke det du ser etter i en god venn være det samme du ser etter i en god samboer. 

Hvis du tenker tilbake på tidligere erfaringer, kan du for eksempel stole på at vennen din vil betale husleie og fellesutgifter i tide? 

Du har sikkert vært mye hjemme hos vennen din og fått innsikt i hva slags forhold han eller hun har til rydding og vasking. Du kan sikkert takle det rotete soverommet deres, men hvordan vil du takle å ha den samme standarden på badet og kjøkkenet dere skal dele? Eller i motsatt tilfelle, hvordan vil du takle å måtte forholde deg til deres overpertentlige vaskerutiner? 

Du bør også tenke etter hvilke uvaner og irriterende sider ved personen som kan bli et problem for deg. Som venn er det lett å ta en pause og stikke hjem hvis det blir for mye, men det kan bli vanskelig hvis dere deler leilighet. 

Hvordan håndterer vennen din konflikter? Er han eller hun i stand til å inngå kompromisser? Hvis vedkommende er urimelig sta eller en typisk «push-over», vil samboerskapet kunne bli en utfordring. 


 

Bli enige om noen grunnregler

Ofte ligger årsaken til konflikter i husreglene – eller rettere sagt; mangelen på dem. Selv om alle parter tror de vet hva de går til, og mener det sterke vennskapet vil overvinne eventuelle hindringer, er det lurt å ikke satse alt på at det er tilfelle. De uskrevne reglene i vennskapet kan vise seg å være vanskelig å overføre til samboerskapet. Få grunnreglene ned på papiret.

Ved å snakke gjennom ting på forhånd og bli enige om selv de minste detaljer, kan man forebygge en haug med unødvendige krangler. Hvis vennen ikke er villig til å forhandle om vilkårene for samboerskapet, bør du presisere at han eller hun vil få like stor innvirkning på reglene som deg, og at dette er ment til å forebygge konflikter i fremtiden.

Dersom de går med på dette, vil selve prosessen med å samarbeide om reglene sannsynligvis ha en positiv effekt i seg selv. Når mennesker går sammen om å definere hva de forventer av seg selv og andre, etablerer man en gjensidig respekt og en følelse av forpliktelse ovenfor den andre personen. 

Til slutt, husk at disse reglene uansett ikke kommer til å definere kollektivtilærelsen. Så lenge alle er klar over hva som står i husreglene, vil dette mest sannsynlig gå smertefritt og bli en av de beste periodene i livet ditt!