(StudentTorget.no):

Mandag skrev StudentTorget.no om regjeringens studentboligsatsing

Mens det under den rødgrønne regjeringen i snitt ble innvilget midler til i underkant av 1000 studentboliger i året, er det satt av midler til 2000 nye boliger i budsjettet for 2015. 348 av dem skal bygges i Oslo, i følge Universitas.no. 

Det imponerer ikke leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Sigrid Mæhle Grimsrud.

Hun mener satsingen ikke følger den økende studentmassen.

– Vi savner en tydelig prioritering fra Kunnskapsdepartementet på de viktigste pressområdene. At Oslo får en prosentvis mindre andel av den totale tildelingen enn i fjor er ikke bra nok. Vi har et ekstremt presset privat leiemarked og lav dekning med studentboliger, sier hun til Universitas.no.

Også Norsk Studentorganisasjons leder, Anders Kvernmo Langseth etterlyser høyere satsing. 

– 74 prosent av studenters inntekter går til boutgifter. Det er studentes klart største utgift. Ved å bygge flere studentboliger, vil studentenes økonomiske situasjon bedres, påpeker han overfor avisen. 

Også studentavisa i Bergen, Studvest.no, har omtalt saken, og leder i Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen, er skuffet over fordelingen av midlene. Det er nemlig Oslo, Stavanger og Trondheim som blir prioritert når nye boliger skal bygges, da disse byene er sett på som de mest pressede områdene. 

– Jeg mener at Bergen er et pressområde. Nå har vi en dekningsgrad på omtrent 14.6 prosent. Det er bedre enn i Oslo, hvor dekningsgraden ligger på rundt 12–13 prosent, men om vi skal nå målet om 20 prosent dekning kommer det til å gå veldig sakte med denne tildelingen, sier Reitan Jensen til Studvest.no.