(StudentTorget.no):

I starten av juni ble det klart at regjeringen og samarbeidspartiene høynet satsingen på studentboliger for 2015 med 200 nye enheter, til 2200 totalt. Dermed ligger det an til at dette blir et rekordår for bygging av studentboliger.

– Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, og flere studentboliger er noe av det studentorganisasjonene er mest opptatt av. I februar ble det gitt tilskudd til 2000 studentboliger. Nå topper vi bevilgningen med tilskudd til ytterligere 200 boliger. Til sammenligning lå snittet på under 1000 studentboliger per år med den forrige regjeringen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Det er pressområdene som prioriteres når de 200 nye boligene skal fordeles. Tre fjerdedeler av tilskuddene går til Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger. I tillegg gis det tilskudd til Halden og Harstad, samt til rehabilitering av studentboliger i Narvik. 

 

Her kommer de nye studentboligene:

 

Studentsamskipnad Antall hybelenheter
Studentsamskipnaden i Stavanger 18
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 72
Studentsamskipnaden i Trondheim 30
Studentsamskipnaden i Østfold 20
Studentsamskipnaden i Nordland 10
Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø 30
Studentsamskipnaden i Harstad 20
Sum antall hybelenheter 200

 

 – Store steg i riktig retning

Velferdstinget i Oslo og Akershus kritiserte tidligere i år regjeringen for manglende prioritering av tilskudd til studentboliger i hovedstaden. Mandag kom det derimot frem at Oslo får 72 ekstra hybelenheter av de 200 som ble finansiert i revidert nasjonalbudsjett. Nå berømmer de regjeringen for prioriteringen.

- Studentboligsatsingen til regjeringen tar nå store steg i riktig retning. Vi ser at dette får pilene til å peke i en mye bedre retning for studenthovedstaden, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, Velferdstingets leder i en pressemelding.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fikk opprinnelig 348 av 2000 studentboliger i år, noe som tilsvarer 17,4% av den totale tildelingen. Med de nye tildelingene er det nå snakk om 420 av 2200, eller 19,1%.

- Når samarbeidspartiene fikk på plass 200 flere studentboliger var vi forsiktig optimistiske. Men nå ser vi at vi har all grunn til å være fornøyde. Dette er et minimum av studentboligtildelingen som  vi kan akseptere å ligge på, sier Grimsrud.


 

Ingen nye boliger i Bergen

Ingen av de 200 nye boligene tildeles Bergen, til tross for at de er landets tredje største studentby med over 30 000 studenter. Det er en trist nyhet for Bergens studenter, i følge Studentparlamentet ved UiB. 

- Når over 86 % av studentene i Bergen står uten tilbud om studentbolig tyder dette på at Bergen fremdeles er et pressområde. Et flertall av studentene studerer i tillegg i nærheten av sentrum, der leiepriser og boligmarkedet er ekstremt tøft, sier velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, Magnus Brekke Nygaard i en pressemelding.

Leder av Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun, mener Kunnskapsdepartementet må komme på banen og tydelig avklare om Bergen er et pressområde eller ikke. 

- Hvis vi skal utvikle kunnskapsbyen Bergen videre trenger vi en tydelig satsning. Kommunen, studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonene må på banen for å utvikle kunnskapsbyen videre og legge press på Kunnskapsdepartementet ved tildelinger, sier Aarethun.