(StudentTorget.no):

Regjeringen og samarbeidspartiene har bevilget penger til å bygge hele 2200 nye studentboliger i år, noe som vil gjøre 2015 til et rekordår for studentboligbygging. Likevel er dette langt fra nok til å dekke det trykkende behovet.

I årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) kommer det frem at kun 14.54 % av studentene i Norge har tilgang på studentbolig. Dersom man skal nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %, må man dermed måtte bygge over 13.200 nye boliger.

I fjor stod hele 15.000 studenter i kø for studentbolig. Tallene for årets studentboligkø vil bli presentert i august. 

- De høye køtallene fra i fjor beskriver en kritisk situasjon blant studenter. Regjeringen har tatt steg i riktig retning, men det er fortsatt en lang vei å gå. Nå må Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vise at det er hold i boligsatsningen ved å fortsette å øke byggetakten. NSOs krav til regjeringen er 3000 studentboliger årlig, sier NSO-leder Therese Eia Lerøen i en pressemelding.

 

 

Studentboligene bygges av studentsamskipnadene og er et spleiselag mellom staten og studentene. Kommunene er ansvarlige for tilretteleggingen for bygging av studentboliger. NSO mener studentboliger skal være tema i høstens kommune- og fylkestingsvalg.

- Når regjeringen og studentene har pengene klare må kommunene sørge for at byggeprosessene kan komme i gang så fort som mulig. NSO mener vertskommunene skal stille med gratis eller rimelige tomter til boligbygging. I høst må partiene vise at de satser på politikk som fremmer et godt studentmiljø i hele landet, uttaler Eia Lerøen.

Hun understreker at trygge sosiale og økonomiske rammer er viktig for studentenes hverdag, noe studentboligene er en stor del av.

- Når bolig og økonomi blir så store stressfaktorer som det gjør i dag, går det ut over tiden vi har til å studere, sier NSO-lederen.