(StudentTorget.no):

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Therese Eia Lerøen, mener det er positivt at vi ser en nedgang i antall studenter på venteliste. Samtidig presiserer hun at det ikke er holdbart at over 9500 studenter må benytte studiestarten på boligjakt istedenfor å delta på det faglige og sosiale opplegget.

- I ytterste konsekvens må enkelte studenter takke nei til studieplassen fordi de ikke har et sted å bo, sier studentlederen i en pressemelding.

NSO tror at en del av nedgangen kan skyldes at presset på leiemarkedet har blitt mindre i deler av landet. Samtidig frykter man at flere studenter har følt seg tvunget til å takke ja til dyrere og dårligere leiligheter i frykt for å være boligløse til studiestart. 

- Vi håper studenter ikke føler seg tvunget til å akseptere leiligheter som enten er for dyre eller har for dårlig sikkerhet. Leier studentene for dyrt vil  dette kreve mer tid på deltidsjobben, noe som igjen vil gå utover studiekvaliteten for studentene, sier Eia Lerøen.

I følge NSOs boligundersøkelse for 2015 har dekningsgraden på studentboliger økt til 14,54 prosent. Regjeringen har bevilget midler til å bygge hele 2200 nye studentboliger i 2015. NSO mener det nå er viktig at regjeringen nå vil fortsette økningen i bygging av nye studentboliger.    

- Presset på leiemarkedet er fortsatt alt for stort i flere av studiebyene, og boligsituasjonen er for flere tusen studenter kritisk. Det er viktig at regjeringen står fast ved sin satsning slik at enda flere studenter får en god studiestart neste år, uttaler NSO lederen.

 

Studentsamskipnad Kø 2012 Kø 2013 Kø 2014 Kø 2015
Agder 1541 1427 1693 1221
Bergen 1998 2460 2747 937
Buskerud og Vestfold 657 903 212 650
Harstad 71 100 140 126
Hedmark 143 320 102 294
Indre Finnmark 0 2 0 4
Nesna 0 0 0 0
Studentinord 605 633 430 480
Nord-Trøndelag 50 33 18 0
Norges arktiske studentsamskipnad 1659 2006 2355 912
Oppland 260 185 109 100
Oslo og Akershus 4200 3449 3529 3389
Molde 100 40 210 150
Sogn og fjordane 70 80 50 15
Stavanger 1050 321 314 253
Stord/Haugesund 70 70 192 37
Sunnmøre 479 548 284 305
Telemark 120 123 78 20
Trondheim 2000 1517 2972 325
Østfold 91 358 61 119
Ås 200 17 130 200
Totalt: 15364 14592 15626 9537

 

 *Før 2013 bestod Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) av studentsamskipnadene i Bodø og Narvik.

**Før 2014 bestod Norges arktiske studentsamskipnad av studentsamskipnadene i Finnmark og Tromsø.

***Før 2015 bestod Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold av studentsamskipnadene i Buskerud og Vestfold.  

Tallene fra 2015 er rapportert inn til Norsk studentorganisasjon fra de ulike studentsamskipnadene i løpet av første og andre uke i august.