(StudentTorget.no):

Den årlige leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at leieprisene i Norge fortsatt er svært høye, spesielt i de største studentbyene. Landsgjennomsnittet på månedsleie for en toroms leilighet er 7480 kroner, mens i Oslo-området er denne på 9900. 
 
I høst har norske studenter fått 10.092 kroner utbetalt i måneden i studiestøtte fra Lånekassen. Tall fra SIFO og SSB anslår at en gjennomsnittlig student har månedlige utgifter på 8151 kroner – allerede før en legger til husleie. 
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette viser at det fortsatt må satses på å bygge flere studentboliger og at studentøkonomien må bli bedre.
 
– Dette er et regnestykke som rett og slett ikke går opp. Studentene har en tøff prioritering mellom jobb og studier. Det er bygget mange studentboliger over mange år, og vi ser at dette har vært en viktig og riktig satsing det er behov for å fortsette med, sier NSO-leder Therese Eia Lerøen.
 
I Statsbudsjettet for 2016 bevilget regjeringen midler til bygging av hele 2200 nye studentboliger, og matchet dermed fjorårets rekordsatsing. NSO mener studentsamskipnadene må få tilskudd til å bygge minst 3000 studentboliger i året. 
 
– Nå har stortinget og regjeringen endelig forpliktet seg til å trappe opp studiestøtta i lengde, men vi ser tydelig at det også er nødvendig å øke de månedlige utbetalingene, uttaler Lerøen.
 
Lerøen refererer til at regjeringen har vedtatt å innføre 11 måneders studiestøtte i statsbudsjettet for 2016. NSO mener studiestøtten må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og knyttes til utviklingen av denne slik at den automatisk justeres i takt med alminnelig lønnsvekst.
 
 

Gjennomsnittlige leiepriser:

Sted 2 rom 3 rom
Oslo kr 9 900,00 kr 12 460,00
Bergen kr 7 750,00 kr 9 840,00
Trondheim kr 8 430,00 kr 10 360,00
Stavanger kr 9 210,00 kr 10 670,00
Landsgjennomsnitt kr 7 480,00 kr 8 860,00