(StudentTorget.no):

Regjeringspartiene har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre bevilget midler til å bygge 2 200 studentboliger i 2016, og matcher dermed fjoråret, som var et rekordår for studentboligbygging

– Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene fortsetter satsningen på studentboliger i 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

 

Mangler 13 200 boliger

Studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at det var under 15 prosent av landets studenter som hadde tilgang på studentbolig i 2015. Studentorganisasjonen kjemper for at det skal bygges 3000 studentboliger årlig frem til vi når en dekningsgrad på 20 prosent. Det vil si at det må bygges over 13.200 nye boliger for å nå kravet fra NSO.

Da regjeringens bevilgning til 2 200 nye studentboliger i 2016 ble offentliggjort i statsbudsjettet for 2016, uttalte NSO-leder Therese Eia Lerøen at hun likevel er fornøyd med at satsingen går riktig vei. 

– Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene. Vi i NSO er glade for regjeringen fortsetter prioritere studentboliger, sa Lerøen.

Kunnskapsministeren mener at studentboligbyggingen også kan være gunstig for flere enn studentene.

– I tillegg til å styrke studentvelferden vil denne satsingen være et viktig bidrag for å opprettholde aktiviteten i byggenæringen over hele landet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 

Disse studentsamskipnadene får tilskudd til boliger:

 

Studentsamskipnad

Antall nye enheter

Studentsamskipnaden i Stavanger
145
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 416
Studentsamskipnaden i Trondheim 300
Studentsamskipnaden i Østfold 156
Studentsamskipnaden i Hedmark 117
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 255
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 10
Studentsamskipnaden i Molde 13
Nord studentsamskipnad 374
Norges arktiske studentsamskipnad 370
Blindern studenterhjem 44
Sum 2200