(StudentTorget.no):

Norsk studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse viser at fjorårets rekordsatsing på studentboliger har gitt svært lite utslag på den totale studentboligdekningen. I år er det kun 14.61 % av studenter som får mulighet til å leie studentbolig. NSO mener byggingen av studentboliger ikke samsvarer med økningen i studieplasser.

- Studentboligbyggingen klarer ikke å holde tritt med økningen i studentmassen. På tross av regjeringens store satsning på studentboliger ser vi kun en marginal økning i andelen studenter som får tilgang til studentbolig, sier leder i Norsk studentorganisasjon Marianne Andenæs.

Hvert år øker studenttallet og stadig flere får tilbud om studieplass. I år fikk 91.000 søkere tilbud om studieplass, 2.700 flere enn i fjor. En øking i studentmassen betyr at det er flere studenter med i kampen om studentboligene og flere må finne bolig i et allerede presset privat boligmarked.

- Jo færre som har tilgang på studentbolig, desto større blir presset på det private leiemarkedet. Vi er redd enda flere studenter må velge deltidsjobbing på bekostning av studietid for å få endene til å møtes, fortsetter Andenæs.

NSO har et mål om at 20 % av studentene i Norge skal kunne bo i studentbolig. På tross av at det ble bygget rekordmange studentboliger i fjor, viser undersøkelsen at det mangler fortsatt omtrent 14.000 boliger for å nå dette målet. NSO krever at regjeringen legger 3000 studentboliger i statsbudsjettet for 2017.

- Vi håper regjeringen tar det neste steget i høstens budsjett, og innfrir studentenes krav om 3000 nye studentboliger årlig, slik at flere studenter får en trygg boligsituasjon og kan bruke mer tid på studiene, avslutter Andenæs.