(StudentTorget.no):

Norsk studentorganisasjon (NSO) har i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge undersøkt hvor mange studenter som står på venteliste for studentbolig. Årets køtall har økt fra 9500 i fjor til 11307 på venteliste. Regjeringen bevilget penger til bygging av 2200 studentboliger for 2016. NSO mener det bør økes til 3000 boliger i statsbudsjettet for neste år. 

- Det er alvorlig at så mange starter studietiden uten å ha et sted å bo. Studiestart skal brukes til å bli kjent med medstudenter og fagmiljøet, ikke til å gå på visninger og hoppe fra sofa til sofa, sier leder av NSO Marianne Andenæs.

Til tross for at regjeringen har satset stort på bygging av studentboliger er det flere som står i kø i 2016, enn året før. En av grunnene er en økning i antall studenter. Det er også en utfordring å finne gode og rimelige tomter, eller at det tar lang tid å behandle byggesøknader i kommunen. Studentboliger bygges som et spleiselag mellom staten og studentene gjennom studentsamskipnadene. NSO utfordrer nå vertskommunene.

- Vi trenger flere studentboliger. I tillegg til at regjeringen må opprettholde og øke sin satsning håper vi nå kommunene blir med og sikrer rimelige tomter og rask saksbehandling, uttaler Andenæs.

 

Antall studenter i studentboligkø, fra 2012 til 2016:

 

Studentsamskipnad Kø 2012 Kø 2013 Kø 2014 Kø 2015 Kø 2016
Agder 1541 1427 1693 1221 218
Bergen 1998 2460 2747 937 455
Buskerud og Vestfold* 657 903 212 650  
Harstad* 71 100 140 126  
Hedmark 143 320 102 294 167
Indre Finnmark 0 2 0 4 0
Nesna* 0 0 0 0  
Studentinord 605 633 430 480 200
Nord-Trøndelag* 50 33 18 0  
Norges arktiske 1659 2006 2355 912 1123
Oppland* 260 185 109 100 65
Oslo og Akershus 4200 3449 3529 3389 6264
Molde 100 40 210 150 25
Sogn og fjordane 70 80 50 15 109
Stavanger 1050 321 314 253 181
Stord/Haugesund 70 70 192 37 40
Sunnmøre* 479 548 284 305 87
Sørøst-Norge         1182
Telemark* 120 123 78 20  
Trondheim, Gjøvik og Ålesund* 2000 1517 2972 325 1086
Østfold 91 358 61 119 0
Ås 200 17 130 200 105
TOTAL: 15364 14592 15626 9537 11307

 

*Buskerud og Vestfold inngår i Sørøst-Norge                                                          
*Harstad inngår i Norges arktiske                                                 
*Nesna inngår i studentinord                                                                        
*Nord-Trøndelag inngår i studentinord
*Oppland, Gjøvik er fisjonert ut og inngår i 2016 tallet til samskipnaden i Trondheim
*Sunnmøre, Ålesund er fisjonert ut og inngår for 2016 i tallene for samskipnaden i Trondheim  
*Telemark inngår i Sørøst-Norge