(StudentTorget.no):

Studiestart er over og semesteret er nå godt i gang. Likevel er det fortsatt over 8300 studenter i boligkø hos samskipnadene. For første gang har Norsk studentorganisasjon (NSO), i samarbeid med studentsamskipnadene, undersøkt hvor mange studenter som står i kø for å få tildelt studentboliger to uker etter studiestart.  

- Det er svært alvorlig at det fortsatt står over 8300 studenter i boligkø hos samskipnadene. Undervisningen er godt i gang og det er der fokuset bør være, ikke i bekymring over å ha tak over hodet, sier leder av NSO Marianne Andenæs.

Regjeringen har de siste årene gitt tilskudd til bygging av rekordmange studentboliger. De høye køtallene viser likevel at behovet for flere studentboliger fortsatt er stort. Vertskommuner kan bidra til fortgang i byggingen ved tilgjengeliggjøring av tomter og raskere saksbehandling. I morgen møtes regjeringen til budsjettkonferanse, og har nå mulighet til å stå løpet ut i satsingen på studentboligbygging.

- NSO forventer at regjeringen fortsetter den offensive satsningen på studentboligbyggingen og kroner sitt siste budsjett før valget med støtte til å bygge 3000 studentboliger, sier Andenæs. 

 

Antall studenter i studentboligkø, 12. august og 26.august 2016:

 

Studentsamskipnad Køtall 12. aug 2016 Køtall 26. aug 2016
Agder 218 79
Bergen 455 349
Hedmark 167 86
Indre Finnmark 0 0
Studentinord 200  
Norges aktiske samskipnad 1123 859
Oppland 65 36
Oslo og Akerhus 6264 5644
Molde 25 15
Sogn og fjordane 109 57
Stavanger 181 81
Stord/Haugesund 40 18
Sunnmøre 87 63
Sørøst-Norge 1182 218
Trondheim 1086 847
Østfold 0 0
Ås 105
TOTAL: 11307 8352

 

*Buskerud og Vestfold inngår i Sørøst-Norge                                                          
*Harstad inngår i Norges arktiske                                                 
*Nesna inngår i studentinord                                                                        
*Nord-Trøndelag inngår i studentinord
*Oppland, Gjøvik er fisjonert ut og inngår i 2016 tallet til samskipnaden i Trondheim                                            
*Sunnmøre, Ålesund er fisjonert ut og inngår for 2016 i tallene for samskipnaden i Trondheim  
*Telemark inngår i Sørøst-Norge