(StudentTorget.no):

Lørdag kveld ble regjeringen og samarbeidspartiene Krf og Venstre endelig enige om en budsjettavtale for 2017. Her kommer det blant annet frem at det satses på 300 ekstra studentboliger. Dette vil si at det i 2017 gis tilskudd til 2500 nye boliger, noe Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært fornøyde med.

– NSO er veldig fornøyd med at Venstre og KrF har forhandlet inn 300 flere studentboliger sammen med regjeringen. De siste årene har vi hatt høye tildelinger til studentboliger og denne budsjettavtalen har styrket satsningen ytterligere, sier en veldig glad leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne K. Andenæs.

I tillegg inneholdt statsbudsjettet 500 nye studieplasser innen IKT og 11 måneders studiestøtte- Det ble også gjennomslag for å ettergi studielån for lærerstudenter, øke lærlingetilskuddet med 2 500 kroner og etablere et såkornfond for IKT-næringer.

– Mer etterutdanning av lærere, økt lærlingetilskudd, flere barnehagelærere og styrking av skolehelsetjenesten, er viktige satsinger, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun er også fornøyd med at det i 2017 endelig vil bli 11 måneders studiestøtte.

– Venstre har hatt det som fanesak lenge, og fra juni 2017 setter vi i gang med 11 måneders studiestøtte. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre heldagsstudenten, sier Grande.