(StudentTorget.no):

Til tross for at regjeringen har satset stort på bygging av studentboliger de siste årene, var det hele 11307 som sto i kø for å få studentbolig ved studiestart høsten 2016.

I år vil færre enn 15 % av studentene i Norge vil ha mulighet til å bo i studentbolig. Det viser Norsk Studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse som ble offentliggjort i dag. NSO mener økningen i studieplasser krever større satsing på bygging av studentboliger.

– Det mangler fortsatt over 14 000 boliger for å nå målet om at 20 % av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig. Vi håper regjeringen går enda lenger i høst, og innfrir studentkravet om 3000 nye studentboliger. En trygg boligsituasjon for studentene gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Mats Beldo.

I går ble det kjent at drøyt 94.000 studenter har fått studieplass gjennom hovedopptaket i Samordna opptak, noe som er ny rekord. Men det rekordhøye antallet studenter medfører også rekordstor rift om studentboligene. Flere må dermed finne bolig i et allerede presset privat boligmarked.

– Med et stadig presset privat leiemarked er det viktig med videre satsing på studentboliger og økte kostnadsrammer for samskipnadene. Med økte statstilskudd vil vi sikre lavere leiepris for studenter som er hardt presset økonomisk, fortsetter Beldo.

NSO har et mål om at 20 % av studentene i Norge skal kunne bo i studentbolig. Undersøkelsen viser at det mangler i overkant av 14.000 boliger for å nå dette målet. NSO krever at regjeringen tildeler 3000 studentboliger i statsbudsjettet for 2017.

– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, sier studentlederen.