(StudentTorget.no):

Arbeiderpartiet vil starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger, melder NRK. Forslaget er inspirert av et prosjekt i Nederland, hvor studenter har fått leie bosted på sykehjem og i omsorgsboliger til en rimelig penge, mot at de deltar i sosiale aktiviteter sammen med de eldre beboerne. Nestleder Hadia Tajik i Ap tror en slik ordning kan gagne både studentene og de eldre, og kan motvirke ensomhet.

– Vi tenker at det ligger flere gevinster i dette: Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

 

Studentleder positiv

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, tror forslaget kan bidra til å løse problemet med for få studentboliger, men understreker at det er viktig at ikke studentene utnyttes som billig arbeidskraft.

– I dag har vi for få studentboliger, noe som bidrar til økte leiepriser, og lange boligkøer hver høst. Dette kan være med på å bidra til at færre unge mennesker må begynne studietiden sin uten tak over hodet, eller på madrass i en gymsal, sier Mikalsen i en pressemelding.

Henrik Asheim i regjeringpartiet Høyre er også positiv til forslaget, men understreker at det ikke må gå utover kvaliteten på tilbudet til de eldre, og at de studentene som skal flytte inn på eldrehjem faktisk er egnet til å bo der.