(StudentTorget.no):

Antallet studenter på venteliste for studentbolig øker sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall som Norsk Studentorganisasjon (NSO) har innhentet i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge. 12.332 i 2017 mot 11.307 i 2016 er en økning på 1025 flere studenter i studentboligkø. Det viser at det er fortsatt et stort behov for økt bygging av studentboliger.

– Over 12.000 studenter venter på studentboliger når studiestarten begynner, det kan løses ved å bygge flere boliger. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og fagmiljøet, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder av NSO Mats Johannsen Beldo.

Til tross for rekordstor satsing på studentboliger fra regjeringen er det flere som må stå i kø for studentbolig i 2017, enn året før. NSO er positive til at regjeringen nå skal se på tilskuddsordningen for bygging av studentboliger, men mener det er tydelig at behovet for flere boliger fortsatt er stort. Studentboligbyggingen har ikke stått i stil til økningen av antall studenter i Norge. 7.263 nye studentboliger på 5 år har ikke vært nok når antallet studenter har økt med 40.007 i samme tidsrom.

– Vi er nødt til å øke byggetakten de neste årene og dersom Stortinget vil ha flere studieplasser må også antallet studentboliger øke enda mer. NSO krever av det bevilges midler til minst 3000 studentboliger i neste statsbudsjett, uttaler Beldo.

Køtallstatistikken til Norsk studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnadene i Norge er blitt gjennomført rundt samme dato (9 -12. august) hvert år siden 2010.

Under kan man se årets tall, som er rapportert inn fra norske samskipnader til NSO 11. august 2017. Lengre nede finner du også en egen detaljert oversikt over køtallene ved de ulike studiestedene.

Antall studenter i studentboligkø, fra 2013 til 2017 (fra 9 – 11 aug hvert år):

Studentsamskipnad Kø 2012 Kø 2013 Kø 2014 Kø 2015 Kø 2016 Kø 2017
Agder 1541 1427 1693 1221 218 290
Vestlandet * 2138 2610 2989 1130 604 666
Innlandet ** 403 505 211 394 232 472
Indre Finnmark 0 2 0 4 0 0
Studentinord 655 666 448 480 200 220
Norges arktiske 1730 2106 2495 1038 1123 1593
Oslo og Akerhus 4200 3449 3529 3389 6264 6622
Molde 100 40 210 150 25 40
Stavanger 1050 321 314 253 181 233
Volda*** 479 548 284 305 87 88
Sørøst-Norge 777 1026 290 670 1182 1058
Gjøvik, Ålesund og Trondheim 2000 1517 2972 325 1086 697
Østfold 91 358 61 119 0 73
Ås 200 17 130 200 105 280
TOTALT: 15364 14592 15626 9678 11307 12332

*Studentsamskipnadne på Vestlandet består av tidligere studentsamskipnad i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane

**Studentsamskipnaden i Innlandet består av tidligere studentsamskipnad i Hedmark og Oppland.

***Studentsamskipnaden i Volda er tidligere studentsamskipnaden i Sunnmøre

 

Nord Studentsamskipnad
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Bodø 6035 200
Levanger 2273 6
Mo i Rana 624,5 0
Namsos 437 11
Nesna 429 0
Steinkjer 1311 3
Vesterålen 239,5 0
Sandnessjøen 63 0
Stjørdal 388,5 0
Total 11799 220

 

Studentsamskipnaden i Agder
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Kristiansand 9552 253
Grimstad 3115 37
Total 12667 290

 

Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Bergen 33883 618
Stord 1523 20
Haugesund 1695 0
Sogndal 3136 27
Førde 718,5 1
Total 40956 666

 

Norges Arktiske Studentsamskipnad
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Tromsø 10934 1241
Alta 1347,5 88
Harstad 1373 159
Narvik 1427,5 139
Hammerfest 204  
Kirkenes 20 0
Total 15306 1593

 

Studentsamskipnaden i Innlandet
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Lillehammer 4767 300
Hamar 2806 100
Blæstad 97 10
Elverum 1861 45
Rena 3195 8
Evenstad 329 9
Total 13054 472

 

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Kautokeino 171  
Total 171  

 

Studentsamskipnaden i Molde
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Molde 2075 40
Kristiansund 229 0
Total 2303 40

 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Oslo 72420 6622
Lillestrøm 3148 15
Kongsvinger 431 0
Total 75999 6637

 

Studentsamskipnaden i Stavanger
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Stavanger 11608 233
Sandnes 561 0
Total 12168 233

 

Studentsamskipnaden i Volda
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Volda 3777 88
Total 3777 88

 

Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Kongsberg 1353 195
Drammen 2757 0
Ringerike 1416 250
Vestfold 4992 192
2693 204
Porsgrunn 2331 173
Rauland 85 4
Notodden 1699 40
Stavern 504 0
Total 17827 1058

 

Studentsamsk. i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Trondheim 35795 628
Ålesund 2224 26
Gjøvik 3644,5 43
Total 41664 697

 

Studentsamskipnaden i Østfold
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Fredrikstad 2328 18
Halden 3504 55
Total 5832 73

 

Studentsamskipnaden i Ås
Studiested Studenter Køtall Uke 32
Ås 4493 280
Total 4493 280